Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Langtidsavdeling Bjugn

Langtidsavdeling Dr. Sauers vei 24 i Bjugn gir en helhetlig omsorg i heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som allikevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Det er viktig at beboerne skal oppleve en trygg hverdag, preget av trivsel og livskvalitet.

Avdelingen er under sertifisering med mål om å bli Livsgledehjem.

Å være et Livsgledehjem er et kvalitetsstempel som viser at sykehjemmet tilbyr individuell aktivitet og frisk luft på lik linje med pleie og medisiner. Det er strenge kriterier for å bli sertifisert og resertifisert. Aktiviteter gir livskvalitet hos beboere, noe som skaper gode ringvirkninger for pårørende og pleiere. Tjenesten er også heldig som har god hjelp fra frivillige som ønsker å styrke tilbudet vårt.

Kontakt

Karen Lund Rasch Aune
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg
958 15 956

 

Elin Eriksen Rødsjø
Avdelingsleder
901 47 344

 

Langtidsavdeling, Dr. Sauers vei 24
901 47 344