Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Langtidsavdeling Bjugn

Langtidsavdeling Dr. Sauers vei 24 i Bjugn gir en helhetlig omsorg i heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som allikevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Det er viktig at beboerne skal oppleve en trygg hverdag, preget av trivsel og livskvalitet.

Avdelingen er under sertifisering med mål om å bli Livsgledehjem.

Å være et Livsgledehjem er et kvalitetsstempel som viser at sykehjemmet tilbyr individuell aktivitet og frisk luft på lik linje med pleie og medisiner. Det er strenge kriterier for å bli sertifisert og resertifisert. Aktiviteter gir livskvalitet hos beboere, noe som skaper gode ringvirkninger for pårørende og pleiere. Tjenesten er også heldig som har god hjelp fra frivillige som ønsker å styrke tilbudet vårt.

Besøksadresse: Dr. Sauers vei 24, 7160 Bjugn

Kontakt

Karen Lund Rasch Aune
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg
95815956

 

Elin Eriksen Rødsjø
Avdelingsleder
90147344

 

Langtidsavdeling, Dr. Sauers vei 24
90147344