Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Langtidsavdeling Bjugn

Langtidsavdeling Dr. Sauers vei 24 i Bjugn gir en helhetlig omsorg i heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som allikevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Det er viktig at beboerne skal oppleve en trygg hverdag, preget av trivsel og livskvalitet.

Hvordan søker du? 

Du kan søke på helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Har du ikke søkt igjennom HelsaMi før, kan du klikke på linken "hvordan søker man i HelsaMi" under, og du vil få en punktvis gjennomgang. 

 Søk her - HelsaMi

Hvordan søker man i HelsaMi? 

 

Avdelingen er under sertifisering med mål om å bli Livsgledehjem.

Å være et Livsgledehjem er et kvalitetsstempel som viser at sykehjemmet tilbyr individuell aktivitet og frisk luft på lik linje med pleie og medisiner. Det er strenge kriterier for å bli sertifisert og resertifisert. Aktiviteter gir livskvalitet hos beboere, noe som skaper gode ringvirkninger for pårørende og pleiere. Tjenesten er også heldig som har god hjelp fra frivillige som ønsker å styrke tilbudet vårt.

Besøksadresse: Dr. Sauers vei 24, 7160 Bjugn

Kontakt

Ann-Karin Stormo Sjøli
Enhetsleder sykehjem- og heldøgns omsorg
95877040

 

Dr. Sauers vei 24
90147344