Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Alle mennesker kan møte på utfordringer i livet som gjør at vi trenger ekstra hjelp og støtte. Det kan være som enkeltmenneske, i en familiesammenheng, i samspill med barn eller ektefelle/samboer, på arbeidsplassen, egen indre uro som skaper problemer i hverdagen eller rusproblematikk. God helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om mestring og håndtering av mer eller mindre utfordrende livssituasjoner.

Vi ønsker å være en lett tilgjengelig tjeneste som kommer tidlig inn og jobber forebyggende, samt bidrar med hjelp ved mer krevende utfordringer. Det betyr at du kan henvende deg direkte til oss, men henvisning fra for eksempel NAV, fastlege eller skole eller andre er også mulig.

Her er bilde av ansatte som jobber med voksne:

Ansatte - Klikk for stort bildeFra venstre: Toril Røstad, Linda Johansen, Dorte Solvik (avdelingsleder), Rune Aune (både voksne og ungdom), Randi Godø, Hanne E. Berg Håbrekke, Renate Hellem, Jannicke Ertvåg, Mona Sjøli

 

 

 

 
Vi har fokus på systemisk praksis og har et godt og bredt tverrfaglig samarbeid med andre enheter og instanser for å tilby et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.  Vi ønsker å være fleksible i tjenestene vi tilbyr, og ønsker å samskape tjenestene ved å sammen finne ut hva som skal til for å få et best mulig liv ut fra dine mål og forutsetninger. Vi har tro på involvering av familie og nettverk i prosessen.

Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT – feedback informerte tjenester.  FIT gir oss systematisk tilbakemeldinger slik at vi lettere kan sikre oss at tjenestene nytter.

Vi er også tilgjengelige for pårørende som trenger råd og veiledning, og samarbeider med NKS veiledningssenter for pårørende for psykisk syke, spill- og rusavhengige.  Tlf.nr. 74833869 og 45142144.
Representant fra veiledningssenteret har kontorlokasjon hos oss 1 dag i måneden.

Vi tilbyr bl.a:

 • Kartlegging av livssituasjon og vurdering av tiltak
 • Individuelle samtaler
 • Kognitiv terapi
 • Familieterapi og foreldreveiledning
 • Nettverksmøter
 • Familieteam og familiemøter
 • Familieråd
 • Tverrfaglige møter sammen med bruker
 • Gruppeterapi/kurs
 • Sinnemestring (Brøset-modellen)
 • NADA øreakupunktur
 • Treffpunkt med erfaringskonsulent
 • Hasjavvenning
 • ROP-Team (Samtidig utfordring med rus og psykisk sykdom) i samarbeid med hjemmesykepleien
 • Skadereduksjon - utdeling av brukerutstyr

Noen tjenester utløser enkeltvedtak.  Alle våre tilbud er gratis. 

De ansatte ved Familie og forebygging, psykisk helse og rus. Disse jobber for barn, unge og familier.
Fra venstre: Merete Nesholen - familieterapeut, Camilla Kløften - ungdomslos, Ane Mo Skavdal - ungdomskontakt, Nina L. Mjelde - familieterapeut, Ingvill Gjelvold - familielos, Dorte Solvik - avdelingsleder og familiekoordinator, Rune Aune - terapeut og ungdomslos ved videregående skole.


Utdeling av brukerutstyr til rusavhengige og Nalokson nesespray mot opiodoverdose

Avdelingen administrer gratis utdeling av brukerutstyr til rusavhengige som trenger dette.

I tillegg deler vi ut Nalokson nesespray som motgift ved opiodoverdose.

Legemiddelet nalokson er standard motgift ved behandling av overdose. Utdeling av nalokson nesespray er sammen med opplæring i hjerte-lungeredning de to sentrale tiltakene i såkalt kameratredning, livreddende tiltak for å behandle opioidoverdose før ambulanse kommer fram.

I Norge har Helsedirektoratet valgt å utdele nalokson som nesespray til brukere og andre som er til stede der overdoser skjer.

Snakk med din kontaktperson i tjenesten for å få tilgang til brukerutstyr og/eller Nalokson.

De som ikke har kontaktperson i tjenesten kan ringe mandag – fredag i tidsrommet kl. 09.00 – kl.14.00 for å avtale utlevering:  

Dorte Solvik, tlf. 908 98 504

Linda Johansen, tlf. 958 91 060

Hanne Ulset, tlf. 948 21 058

Rune Aune, tlf. 468 26 461
 

Brukermedvirkning

Ørland kommune vil bli bedre på brukermedvirkning og det er i 2022 opprettet et brukerpanel i avdelingen Familie og forebygging.

Ørland kommune ønsker å styrke brukermedvirkning på systemnivå for innbyggere med utfordringer i forbindelse med rus og psykisk helse, eller som står i fare for å for å utvikle dette.  Dette ønsker vi å gjøre med samskaping av tjenester og tiltak gjennom etablering av brukerpanel psykisk helse og rus.

Mandat brukerpanel  (PDF, 326 kB)

Brukermedvirkning - Helsedirektoratet

Fra venstre: Tonje W. Sørstø, Britt Eli Døsvik, Jannicke Ertvåg - erfaringskonsulent og leder av panelet, Per Thomas Sandaker, Mikael Berg og Dorte Solvik - avdelingsleder .
Karin Størseth, enhetsleder og fotograf er med i brukerpanel.

 

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

RPH er et tilbud ved milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet er organisert i Fosen Helse IKS – som et interkommunalt tilbud. For kontakt, se hjemmeside:

Rask psykisk helsehjelp - Fosen Helse (fosen-helse.no)

 

Har du hørt om pakkeforløp psykisk helse og rus?

Pakkeforløpet starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling på sykehus.

Vi i kommunehelsetjenesten samarbeider med sykehuset før, underveis og etter behandling. Forløpet skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Mer informasjon:

Familie og forebygging, psykisk helse og rus er organisert i Familiens Hus sammen med helsestasjon, og fysio- ergoterapitjenesten. Vi er lokalisert ved Ørland medisinske senter, inngang A:

Kart 1881.no

1881.no     

Kontakt

Dorte Solvik
Avdelingsleder og familiekoordinator
90898504

 

Nina Loeng Mjelde
BUF- team, familieterapeut
47682236

 

Merete Hopstad Nesholen
BUF-team, familieterapeut
47794054

 

Rune Aune
Terapeut og ungdomslos ved videregående skole
46826461

 

Toril Røstad
Terapeut voksne - Psykiatrisk sykepleier
90942380

 

Hanne Elisabeth Berg Håbrekke
Terapeut voksne - Spesialergoterapeut
91838649

 

Linda Johansen
Terapeut voksne/ROP-team - Spesialsykepleier rus og avhengighet
95891060

 

Randi Godø
Oppfølgingskonsulent voksne - Spesialhjelpepleier
95925802

 

Renate Hellem
Terapeut voksne - Spesialvernepleier
90729247

 

Jannicke Ertvåg
Erfaringskonsulent ROP-team, brukerpanel
98907408

 

Hanne Ulset
Terapeut ROP-team - Spesialsykepleier
94821058

 

Mona Sjøli
Terapeut voksne, psykiatrisk sykepleier
40451001

 

Camilla Kløften
Ungdomslos, BUF -team
46858096

 

Ingvill Gjelvold
Familielos, BUF-team
46849390

 

Ane Mo Skavdal
Ungdomskontakt, BUF -team
46845538