Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Avdelingen Familie og forebygging – psykisk helse og rus er organisert under familiehelse sammen med legetjenesten, helsestasjonen og fysio-/ergoterapitjenesten.  Avdelingen består av rustjenesten, psykisk helsearbeid, eldrelos, barne- og ungdomsloser og foreldreveiledning. 

Familie og forebygging jobber etter systemisk grunnforståelse.  Her finner du sosionomer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, barnevernspedagoger og familieterapeuter.  Vi tilbyr tjenester til voksne som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. 

Vi gir også hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet, og vi har lostjeneste i skolesammenheng. Foreldreveiledning er også et tilbud i avdelingen Familie og forebygging.  Målet er å bistå familier som opplever utfordringer og problemutvikling på et tidlig tidspunkt.  Det kan være konflikter mellom foreldre eller mellom barn og foreldre, samspillsvansker, samlivsbrudd, utfordringer med grensesetting, atferdsvansker, fysisk/psykisk sykdom eller rusproblemer.

Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt med tjenesten.  Du kan også be helsestasjon, oppvekst, lege, NAV eller andre hjelpe deg å komme i kontakt med oss.

Tjenesten er for innbyggere i alle aldersgrupper i Ørland kommune og vi er lokalisert i Familiens hus, Skolegata 9 i 1. etasje (gammel sykehjemsavdeling).  Avdelingen er for tiden under ombygging, og vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Kontaktinfo:

Sigrun Klausen, avdelingsleder, mobil 99246407

Gunn Røhmesmo, familiekoordinator/fagkoordinator barn/unge, mobil 47794055

Randi Godø, fagkoordinator voksne, mobil 95925802