Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Alle mennesker kan møte på utfordringer i livet som gjør at vi trenger ekstra hjelp og støtte.  Det kan være som enkeltmenneske, i en familiesammenheng, i samspill med barn eller ektefelle/samboer, på arbeidsplassen, egen indre uro som skaper problemer i hverdagen eller rusproblematikk. God helse er mer enn fravær av sykdom.  Det handler også om mestring og håndtering av mer eller mindre utfordrende livssituasjoner.

Vi ønsker å være en lett tilgjengelig tjeneste som kommer tidlig inn og jobber forebyggende, samt bidrar med hjelp ved mer krevende utfordringer.  Det betyr at du kan henvende deg direkte til oss, men henvisning fra for eksempel NAV, fastlege eller skole eller andre er også mulig.

Vi har fokus på systemisk praksis og har et godt og bredt tverrfaglig samarbeid med andre enheter og instanser for å tilby et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.  Vi ønsker å være fleksible i tjenestene vi tilbyr, og ønsker å samskape tjenestene ved å sammen finne ut hva som skal til for å få et best mulig liv ut fra dine mål og forutsetninger. Vi har tro på involvering av familie og nettverk i prosessen.

Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT – feedback informerte tjenester.  FIT gir oss systematisk tilbakemeldinger slik at vi lettere kan sikre oss at tjenestene nytter.

Vi er også tilgjengelige for pårørende som trenger råd og veiledning, og samarbeider med NKS veiledningssenter for pårørende for psykisk syke, spill- og rusavhengige.  Tlf.nr. 74833869 og 45142144.
Representant fra veiledningssenteret har kontorlokasjon hos oss 1 dag i måneden.

Vi tilbyr bl.a:

 • Kartlegging av livssituasjon og vurdering av tiltak
 • Individuelle samtaler
 • Kognitiv terapi
 • Familieterapi og foreldreveiledning
 • Nettverksmøter
 • Familieteam og familiemøter
 • Familieråd
 • Tverrfaglige møter sammen med bruker
 • Gruppeterapi/kurs
 • Sinnemestring (Brøset-modellen)
 • NADA øreakupunktur
 • Treffpunkt med erfaringskonsulent
 • Hasjavvenning
 • ROP-Team (Samtidig utfordring med rus og psykisk sykdom) i samarbeid med hjemmesykepleien
 • Skadereduksjon - utdeling av brukerutstyr

Noen tjenester utløser enkeltvedtak.  Alle våre tilbud er gratis. 

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

RPH er et tilbud ved milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet er organisert i Fosen Helse IKS – som et interkommunalt tilbud. For kontakt, se hjemmeside:

Rask psykisk helsehjelp - Fosen Helse (fosen-helse.no)

 

Har du hørt om pakkeforløp psykisk helse og rus?

Pakkeforløpet starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling på sykehus.

Vi i kommunehelsetjenesten samarbeider med sykehuset før, underveis og etter behandling. Forløpet skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Mer informasjon:

 

Familie og forebygging, psykisk helse og rus er organisert i Familiens Hus sammen med helsestasjon, og fysio- ergoterapitjenesten. Vi er lokalisert ved Ørland medisinske senter, inngang A:

Kart 1881.no

1881.no     

Kontakt

Sigrun Klausen
Avdelingsleder
99246407

 

Gunn Kari Røhmesmo
Familiekoordinator og los - terapeut barn/unge
47794055

 

Nina Loeng Mjelde
Familieterapeut
47682236

 

Merete Hopstad Nesholen
Familieterapeut
47794054

 

Rune Aune
Los - terapeut barn/unge voksne - Vernepleier
46826461

 

Toril Røstad
Terapeut voksne - Psykiatrisk sykepleier
90942380

 

Hanne Elisabeth Berg Håbrekke
Terapeut voksne - Spesialergoterapeut
91838649

 

Linda Johansen
Terapeut voksne/ROP-team - Spesialsykepleier rus og avhengighet
95891060

 

Randi Godø
Oppfølgingskonsulent voksne - Spesialhjelpepleier
95925802

 

Renate Hellem
Terapeut voksne - Spesialvernepleier
90729247

 

Jannicke Sæterbø Ertvåg
Erfaringskonsulent
98907408

 

Hanne Ulset
Terapeut ROP-team - Spesialsykepleier
94821058

 

Mona Sjøli
Terapeut voksne, psykiatrisk sykepleier
40451001