Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Pårørende

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfellesskapet. I regjeringens handlingsplan for pårørende 2021-2025 påpekes det at familie og sosialt nettverk utfører nesten like mange årsverk som kommunale tjenester innen omsorg. Nasjonale og lokale undersøkelser viser at pårørende har et behov for å bli sett og anerkjent av behandlere og tjenesteutøvere, få nødvendig informasjon og kunnskap for å takle egne utfordringer, motta støtte, samt få mulighet til å dele erfaringer med andre i lignende situasjoner.
 

Samarbeid med pårørende står sentralt på nasjonalt nivå. Fra 1. Oktober 2017 kom en ny lovbestemmelse som tydeliggjør kommunens plikter til å støtte pårørende. Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid skal få tilbud om pårørendestøtte som avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring. Formålet er at pårørende skal ivareta egen helse og livssituasjon, og for å unngå overbelastning.

Ørland kommune ønsker å styrke samarbeidet med pårørende, samt etablering av tilbud som er rettet mot deres individuelle behov. I kommunedelplan for helse og familie for Ørland kommune (2018-2022) legges det vekt på brukermedvirkning og samarbeid med pårørende og frivillige. Formålet med denne planen er å sikre at bruker og pårørende for individuelt tilpasset og helhetlige tjenester. Dette gjelder både til barn, ungdom, voksne og eldre.

 

Nyttige lenker:

Informasjonskanal for pårørende i Ørland kommune på Facebook

 

 

Kontakt

Jane Beathe Bakken
Pårørendekoordinator/koordinator/veileder
92035559