Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Palliativ plan - plan for livskvalitet

Et tilbud til deg som har en sykdom du ikke kan bli frisk av. 
Hva er viktig for deg?

Hva er palliativ plan?

Alle kan oppleve å få en alvorlig sykdom som man ikke kan bli frisk av. Det kan enten være du selv eller en i din familie. Da kan det være viktig å ha en god plan for tiden framover.

Planen er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at du som er syk og familien din kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. I dette dokumentet samles alle opplysninger og informasjon som er viktig å vite for deg som er syk, dine pårørende og helsepersonell.

Planen skal følge deg der du er, om det er hjemme, på institusjon eller på sykehus. Noen har planen over flere år, andre har den i en kortere periode.

Målet er å være i forkant av ulike utfordringer, bidra til et meningsfylt liv og få frem det som er viktig for deg.

Hensikt og innhold 

Planen bør opprettes så tidlig som mulig når man får en diagnose som innebærer at levetida er begrenset pga sykdommen. Oppdateringer gjøres fortløpende etter hvert som situasjonen endrer seg.

Planen skal sikre

  • Trygghet for deg, pårørende og helsepersonell.
  • Brukermedvirkning (Hva er viktig for deg?)
  • Så langt det lar seg gjøre å unngå unødvendig bruk av legevakt og reinnleggelser på sykehus

Planen skal inneholde:

  • Telefonnummer som kan ringes ved spørsmål
  • Kontaktinformasjon om tilgjengelig hjelp fra helsevesenet
  • Relevante diagnoser
  • Tiltak/føringer for behandlinger av mulige symptomer
  • Pasientens livshistorie og ressurser
  • Pasientens (og pårørendes) ønsker, håp og bekymringer
  • Etiske føringer/uttalelser om behandlingsintensitet

Hvis du ønsker å ha en Palliativ plan/Plan for livskvalitet, ta kontakt med din fastlege, kreftsykepleier eller annet helsepersonell.

www.palliativplan.no 

Under finner du kontaktinformasjon til ressursgruppa Palliativ Plan i Ørland kommune:

Ressursgruppa Palliativ Plan i Ørland kommune
Navn Telefon E-post
Prosjektleder Anne Lill Hopen 916 67 599 AnneLill.Hopen@orland.kommune.no
Maria Wahl-Olsen Harøy maria.wahl-olsen.haroy@orland.kommune.no
Jane Bakken Jane.Bakken@orland.kommune.no
Kjersti Groven Kjersti.Groven@orland.kommune.no
Eli Døsvik Eli.Dosvik@orland.kommune.no
Julie V. Valvik Moen Julie.Valvik@orland.kommune.no
Line Maute Line.Maute@orland.kommune.no
Line Beate Solli Singstad Line.Singstad@orland.kommune.no
Runar Øksenvåg, Bjugn legesenter 72 51 99 00
Pål Flæsen, Ørland legesenter 72 51 41 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Møre og Romsdal