Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Fagkoordinator

Fagkoordinator har mandat for enheten Oppfølgingstjenesten. Mandatet er beskrevet ut ifra enhetens mål og visjoner, med fokus på brukers selvbestemmelse og brukermedvirkning, i samarbeid med bruker, pårørende og enheten. Målet er å samordne tjenestene mellom og etablere en felles kultur. 

 

Fokusområder: 

  • Internkontroll 
  • Fagutvikling og velferdsteknologi 
  • Koordinering av tjenestene og kulturbygging 
  • Pårørendearbeid 
  • Kompetanseutvikling