Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten består av miljøavdelinger til voksne, avlastningsbolig for barn og unge og dagaktivitetstilbud. Oppfølgingstjenesten omfatter miljøarbeid; praktisk bistand, opplæring og veiledning med fokus på egenmestring. Oppfølgingstjenesten yter kvalifiserte tjenester til personer med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser.

Vi yter individuell bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Fokusområder:

  • Brukermedvirkning og selvbestemmelse
  • Likeverd og likestilling
  • Mestring; med fokus på at den enkelte skal hente ut sine ressurser uavhengig av funksjonsgrad
  • Sosialt samvær i fellesskap med andre
  • Aktivitet og ernæring
  • Pårørendearbeid
  • Fagutvikling og velferdsteknologi

Kontakt

Hanne Erika Krokdal
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten
92638810

 

Marita Lindsetmo
Avdelingsleder Hildatunet
95822837

 

Ann Iren Hammertrø-Rønningen
Avdelingsleder Soltunet
48285552

 

Guro Kjersheim Skogen
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge
97430669

 

Erna Henriette Dahl Tyskø
Leder for saksbehandling
41683175

 

Vigdis Rønsholm Furunes
Avdelingsleder Stranda Aktivitetssenter
91788179