Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten består av miljøavdelinger til voksne, avlastningsbolig for barn og unge og dagaktivitetstilbud. Oppfølgingstjenesten omfatter miljøarbeid; praktisk bistand, opplæring og veiledning med fokus på egenmestring. Oppfølgingstjenesten yter kvalifiserte tjenester til personer med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser.

Vi yter individuell bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Fokusområder:

  • Brukermedvirkning og selvbestemmelse
  • Likeverd og likestilling
  • Mestring; med fokus på at den enkelte skal hente ut sine ressurser uavhengig av funksjonsgrad
  • Sosialt samvær i fellesskap med andre
  • Aktivitet og ernæring
  • Pårørendearbeid
  • Fagutvikling og velferdsteknologi

Kontakt

Hanne Erika Krokdal
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten
926 38 810

 

Marita Lindsetmo
Avdelingsleder Hildatunet
958 22 837

 

Ann Iren Hammertrø
Avdelingsleder Soltunet
482 85 552

 

Kirsti Selstad
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge
990 33 124

 

Erna Henriette Dahl Tyskø
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon
416 83 175

 

Jane Beathe Bakken
Fagkoordinator
920 35 559