Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Hverdagsrehabilitering

Innsatsteam/Hverdagsrehabilitering

Ørland kommune tilbyr hverdagsrehabilitering til innbyggere som:

       - Ønsker å være aktiv og bo i eget hjem

       - Har nylig opplevd skade, sykdom eller annen svekkelse

       - Har rehabiliteringspotensiale og er motivert for å mestre egen hverdag

Et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut/fysioterapeut/sykepleier/hjelpepleier samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Klikk for stort bilde   

Klikk for stort bilde   

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og sammen gjør vi en kartlegging. Hvis hverdagsrehabilitering skulle være aktuelt, bistår vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg?

Du ønsker å gjøre en innsats for å mestre dagligdagse aktiviteter, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

 

Klikk for stort bilde

Mestring gir muligheter!  

Klikk for stort bilde     

Hva: Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig, tidsavgrenset prosess. Teamet skal utføre en rehabiliterende tjeneste som foregår i brukerens eget hjem. Brukerens egen motivasjon for å øke mestringsevne og selvstendighet er avgjørende i hverdagsrehabilitering og derfor er intensjonen å jobbe mot brukerens egne mål. Brukeren skal sette målene selv og målsettingen orienterer seg etter hva som er viktig for brukeren i den aktuelle livssituasjonen. Fokus er å øke mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i dagliglivets aktiviteter. Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier.

Hvorfor: Tidlig innsats for å rehabilitere et funksjonsfall samt forebygge et ytterligere funksjonsfall slik at innbyggere kan bo best og lengst mulig i eget hjem.

Hvordan: Brukere blir henvist via koordinerende enhet (e- link) og det blir satt i gang en tverrfaglig kartlegging med pasientens egne mål som fokus. Om hverdagsrehabilitering blir innvilget, startes det opp med trening/oppfølging i hjemmet inntil 5 ganger pr uke i en avtalt, tidsavgrenset periode.

 

Målgruppe:

Inkluderingskriterier:

  • Akutt funksjonsfall
  • Hjemmeboende
  • Rehabiliteringspotensiale

                                      -Herunder ønske, evne og vilje til endring/større grad av selvstendighet.

  • Behov og motivert for tverrfaglig intensiv innsats og egeninnsats.

Eksklusjonskriterier:

  • Kjent rusmisbruk
  • Kognitiv svikt som påvirker evne til egeninnsats
  • Palliativt forløp
  • Kronisk progredierende sykdom

Kontaktinformasjon:

Koordinerende enhet tlf: 416 83 175

Hverdagsrehabiliteringsteam tlf: 969 42 606

 

Du søker her 

Søknadsskjema til utskrift (PDF, 529 kB)

Med vennlig hilsen

Marie-Therese Strøm Grønning Fysioterapeut

Berit Leirtrø Sykepleier

Therese Midtsand Tanem Ergoterapeut

Tobias Krøber Fysioterapeut

Heidi Anita Lysø Ulriksborg Hjelpepleier