Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam Ørland kommune

Hukommelsesteamet er et tilbud for personer med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg er vi et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre aktuelle berørte.

Hukommelsesteam består av sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere.

Ring 917 33 433 på hverdager mellom kl. 09.00 – 14.00 for kontaktinformasjon

Demensomsorg

Personer med kognitiv svikt eller demens er ikke en ensartet gruppe. Som alle andre har de ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelle tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet.

Kommunen kan tilby:

· Møte med personen med demens og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale, etter henvisning fra lege

· Samtale med pårørende

· Kartlegging av behov for hjelp

· Oppfølging av personen med demens og pårørende

· Hjelpemidler som støtter hukommelsen og bidrar til økt sikkerhet

· Veiledning/undervisning til pårørende og helsepersonell

· Pårørendeskole, et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. LINK.

· Avlastning

· Dagaktivitetstilbud

· Støttekontakt

· Aktivitetsvenn

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

· Glemmer nylige hendelser

· Gjentar historier

· Forvirring i forhold tid og sted

· Problemer med å gjenkjenne folk

· Glemmer innlærte ferdigheter

· Har fått forsterkede personlighetstrekk

· Svekket dømmekraft

· Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning viktig?

· Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer

· Vurdering av medisiner

· Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende

· Sette i gang tiltak i riktig tid.

Hvem kan ta kontakt med oss?

· Enkeltpersoner, pårørende og venner

· Fastleger

· Helsepersonell i kommunen

· Spesialisthelsetjenesten

Du søker her (PDF, 529 kB) 

Søknadsskjema til utskrift (PDF, 529 kB) 

Nasjonalforeningen for folkehelsens temasider om demens https://nasjonalforeningen.no/demens/

Demenslinjen. Tjeneste for deg som trenger råd og informasjon om demens.

Åpningstider: mandag - fredag: 9-15 Tlf: 231 20 040 https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/

Lokallag i Trøndelag:
https://nasjonalforeningen.no/lokallag/trondelag/lokallag-i-trondelag/

Aktivitetsvenn
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/

Helsenorge.no Informasjonssider om demens
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens

Demensplan 2020 “Et mer demensvennlig samfunn”. Plan for tjenestetilbud til mennesker som er rammet av demens:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/

Fysisk aktivitet og demens. Aktivitetshåndboken https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet