Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, ernæring, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet er for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet tilpasses den enkeltes behov både i forhold til aktivitetsnivå og oppholdstid, i den grad det lar seg gjøre.

Inntakskriterier

  • Fastsatt demensdiagnose eller under utredning
  • Fungere sosialt sammen med andre mennesker
  • Personen må ha et funksjonsnivå som gjør at han/hun klarer seg selv med lett tilrettelegging (for eksempel til å spise eller gå på do)
  • Inntak vil være avhengig av gruppens sammensetning
  • Personen har glede og nyttiggjør seg av sosial stimulering og aktiviteter i fellesskap sammen med andre

Kontakt hukommelsesteamet for å få informasjon om hvordan du kan søke om tilbudet eller mer informasjon.

Vi tilbyr transport.