Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skolehelsetjeneste for barn og ungdom 6 -20 år

Helsetjenesten i skolen er et helsefremmende og forebyggende helsetilbud til alle skolebarn i kommunen. Tilbudet gjelder også barn i kommunens private skole og videregående skole. Skolehelsetjenesten er del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet som gis til alle barn fra fødsel til og med seks år.

Grunnbemanningen i skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og lege. Skolehelsetjenesten samarbeider tett med foreldre og skolens personale. Tjenesten samarbeider også tett med Familie og forebygging, psykisk helse og rus, og helsesykepleier bistår i å kontakte losene på skolen.

Alle barn og unge i Ørland kommune har krav på tilbud fra skolehelsetjenesten ved den skolen de tilhører. Hver skole har fast helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, både individuelt, i grupper eller klassevis
  • Oppfølging av fysisk og psykisk helse
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vekstmålinger (høyde og vekt)
  • Syns- og hørselstest ved behov
  • Oppfølging av enkeltelever ved behov

 

Botngård barneskole: Helsesykepleier Stina Skavdal 

Fagerenget Montessoriskole: Helsesykepleier Stina Skavdal

Vallersund oppvekstsenter: Helsesykepleier Stina Skavdal

Opphaug skole: Helsesykepleier Hedda Bergin

Brekstad barneskole: Helsesykepleier Hedda Bergin og Beate Skaldebø

 

Botngård ungdomsskole: Helsesykepleier Nina Therese Venes Fjellheim og fysioterapeut Unn-Kristin Listog Sundet.

Ørland ungdomsskole: Helsesykepleier Mari Aalberg Andersen og fysioterapeut Lisa Blikeng.

Fosen videregående skole: Helsesykepleier Nina Therese Venes Fjellheim og Mari Aalberg Andersen.

Kontakt

Stina Skavdal
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste
96237739

 

Mari Aalberg Andersen
Helsesykepleier
48208142

 

Nina Venes Fjellheim
Helsesykepleier
90245832

 

Beate Skaldebø
Helsesykepleier
91686183

 

Unn Kristin Listog Sundet
Fysioterapeut barn
46930406

 

Lisa Beate Blikeng
Fysioterapeut barn, unge og voksne
47794052

 

Hedda Bergin
Helsesykepleier
90575546