Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skolehelsetjeneste for barn og ungdom 6 -20 år

Helsetjenesten i skolen er et helsefremmende og forebyggende helsetilbud til alle skolebarn i kommunen. Tilbudet gjelder også barn i kommunens private skole og videregående skole. Skolehelsetjenesten er del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet som gis til alle barn fra fødsel til og med seks år.

Grunnbemanningen i skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og lege. Skolehelsetjenesten samarbeider tett med foreldre og skolens personale. Tjenesten samarbeider også tett med Familie og forebygging, psykisk helse og rus, og helsesykepleier bistår i å kontakte losene på skolen.

Alle barn og unge i Ørland kommune har krav på tilbud fra skolehelsetjenesten ved den skolen de tilhører. Hver skole har fast helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, både individuelt, i grupper eller klassevis
  • Oppfølging av fysisk og psykisk helse
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vekstmålinger (høyde og vekt)
  • Syns- og hørselstest ved behov
  • Oppfølging av enkeltelever ved behov

 

Botngård barneskole: Helsesykepleier Stina Skavdal og Line Aamold Olden

Fagerenget Montessoriskole: Helsesykepleier Stina Skavdal

Vallersund oppvekstsenter: Helsesykepleier Stina Skavdal

Opphaug skole: Helsesykepleier Wenche Runde.

Brekstad barneskole: Helsesykepleier Beate Skaldebø og Wenche Runde.

 

Botngård ungdomsskole: Helsesykepleier Nina Therese Venes Fjellheim og fysioterapeut Unn-Kristin Listog Sundet.

Ørland ungdomsskole: Helsesykepleier Mari Aalberg Andersen og fysioterapeut Lisa Blikeng.

 

Fosen videregående skole: Helsesykepleier Nina Therese Venes Fjellheim og Mari Aalberg Andersen.

Kontakt

Stina Skavdal
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste
962 37 739

 

Mari Aalberg Andersen
Helsesykepleier
482 08142

 

Nina Venes Fjellheim
Helsesykepleier
902 45 832

 

Wenche Runde
Helsesykepleier
908 47 089

 

Beate Skaldebø
Helsesykepleier
916 86 183

 

Unn Kristin L. Sundet
Fysioterapeut barn og unge
469 30 406

 

Lisa Blikeng
Fysioterapeut barn, unge og voksne
477 94 052

 

Line Aamold Olden
Helsesykepleier
480 02 069