Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Helsesenter og heldøgns omsorg, Bjugn

Under denne enheten hører disse områdene:

  • Langtidsavdeling / heldøgns omsorg
  • Skjermet avdeling / demente
  • Aktivitetsstue
  • Institusjonskjøkken
  • Vaskeri
  • Renhold

Søknadsskjema for helsetjenester i Ørland kommune

Kontakt

Karen Rasch Aune
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg
958 15 956

 

Ann Karin Sjøli
Avdelingsleder Sykehjem Bjugn
958 77 040

 

Bente Lorck Olden
Konsulent
468 01 638

 

Dr. Sauersvei 20, Bjugn helsesenter Langtids omsorgsbolig
Avdelingsleder Marie Vansvik - 971 69 984
482 51 859

 

Dr. Sauers vei 22, Bjugn helsesenter Langtidsavdeling
Avdelingsleder Marie Vansvik - 971 69 984
901 62 952

 

Dr. Sauers vei 24 - Bjugn helsesenter Demensavdeling
Avdelingsleder Elin Rødsjø - 452 66 032
901 47 344

 

Aktivitetsstua
Irene Rørvik, aktivitør
948 28 150

 

Institusjonskjøkken Bjugn helsesenter
90719020

 

Vaskeri
Bjugn
72519442