Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

HVA ER HELSEPLATTFORMEN?

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Plattformen binder helsetjenesten i Midt-Norge sammen på en ny måte. Det skal komme både innbyggere og ansatte til gode. Regionens største IT-prosjekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten.

 

Helseplattformen AS har ansvaret for innføringen og den fremtidige forvaltningen av journalløsningen i Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og øvrige kommuner som tar i bruk løsningen.

 

Mange ulike journalsystem i dag 

Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike journalsystemene ikke "snakker sammen". Det gjør at du må gjenta sykehistorien din mange ganger, alt etter hvem du forholder deg til. Dette er upraktisk for både pasient og ansatte i lege/helsetjenestene.

Vi har i dag ikke gode nok verktøy for god samhandling. Ansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å gi best mulig tjenester.

Èn innbygger - èn journal 

Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet. Man er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Norge. Og kommunene på Fosen er med i prosessen. 

Fagfolk fra helsetjenesten i hele Midt-Norge er med på å utvikle det nye journalsystemet. De skal bidra til en felles journalløsning hvor hensikten er økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, brukervennlig system og mer effektive tjenester.

Ørland kommune har tatt i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022. Det samme har Indre Fosen og Åfjord kommuner, mens Osen etter planen innfører løsningen i 2025.

Per 11. oktober 2022 har totalt 18 kommuner signert avtale om å ta i bruk Helseplattformen, mens 45 andre kommuner er i gang med forberedelsene til dette. De siste kommunene som signerte tjenesteavtale var Molde, Aukra, Vestnes, Rauma og Hustadvika.