Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

HVA BETYR HELSEPLATTFORMEN FOR DEG SOM INNBYGGER?

Hvorfor Helseplattformen?

 For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset hvor du kanskje har vært til behandling. Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har nok informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten.

At informasjonen om deg samles i Helseplattformen, i stedet for i mange ulike plattformer, gjør det enklere for helsetjenestene å behandle deg. Med rask tilgang på all relevant informasjon, kan man gi god behandling raskt. Helsetjenestene slipper å bruke tid på å lete opp og samle informasjon om deg som pasient.

Videre så er det dyrt, ressurskrevende og ikke helt risikofritt å drifte fire ulike systemer, som hver må settes opp til å kunne sende informasjon ut fra ett system og inn i et annet.

NB: Løsningen for fastlegene kommer på plass på et senere tidspunkt. Denne delen av løsningen skal utvikles og kvalitetssikres videre, før den tas i bruk.

Hva betyr dette for deg?

Helseplattformen vil bidra til økt pasientsikkerhet, noe som er et svært viktig mål med prosjektet. Du som pasient vil kunne behandles raskere og bedre enn tidligere. Du slipper også å gjenta historien din hver gang du møter nytt helsepersonell.

NB: Selv om vi nå samler alle helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til all informasjon. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine pasientopplysninger. Det betyr at de som behandler deg bare har tilgang på det de trenger og må, for å behandle deg.

I tillegg vil du få tilgang til dine egne opplysninger, gjennom en innbyggerportal som heter HelsaMi. Her kan du blant annet lese meldinger fra din behandler, sende meldinger til din behandler, se dine timeavtaler, legemidler, sende henvendelse om kommunale tjenester, se dine helseopplysninger, se prøvesvar (i første omgang fra sykehus), samt dele informasjon med nærmeste pårørende med mer.

HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge.no

Les mer om HelsaMi

Tryggere og bedre

Du vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs og at informasjonen er tilgjengelig for behandleren din når det er nødvendig. Du skal alltid føle deg trygg på at din behandler har nødvendig og relevant informasjon om deg til riktig tid.