Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

HAR TRO PÅ HELSEPLATTFORMEN

Fosen-kommunene ser fram til å ta i bruk Helseplattformen. Vi er likevel forberedte på at det blir utfordringer når løsningen innføres. Det er derfor viktig med et godt forarbeid, samt tett samarbeid med andre aktører som deltar i prosjektet.

Ansatte i Åfjord kommune får informasjon om prosjektet.Helseplattformen vil gi oss enklere samhandling og bedre bruk av ressursene innen helse- og omsorgstjenestene våre. I praksis vil kommunene fase ut fire journalsystemer, og erstatte dem med ett. Det vil gi

 • økt pasientsikkerhet og trygghet for våre innbyggere som mottar helsetjenester i dag
   
 • økt trygghet for helsepersonellet vårt. De skal føle seg trygge på at de til enhver tid har riktig og oppdatert pasientinformasjon, og dermed kan gi riktig helsehjelp.
   
 • tilgang til oppdaterte legemiddellister til enhver tid, noe vi ofte må etterspørre i dag. Dette vil også gi mer trygghet for pasient og helsepersonell.
   
 • mer standardiserte og felles rutiner og verktøy, med tanke på regelverk. Det er enklere og bedre å forholde seg til for kommunene.
   
 • mer tid for ansatte til å behandle pasienter. Blant annet vil en felles løsning gjøre at pasientinformasjon kan gjenbrukes, noe som gir mindre dobbelt- og merarbeid.


Viktig å høste erfaringer fra andre land

Helseplattformen leveres av selskapet Epic Systems Corporation. Løsning for påloggings- og tilgangsstyring leveres av IBM.

Flere ledende sykehus, helse- og utdanningsinstitusjoner i USA bruker teknologien i Helseplattformen. Den er også i bruk eller under innføring i blant annet Nederland, Australia, Storbritannia, Danmark og Finland. Skal innføringen av Helseplattformen lykkes i Norge, er det avgjørende at man har tett dialog med landene som har gått foran. Det gjelder ikke minst landene Norge best kan sammenligne seg med.

Erfaringer fra innføringen i Danmark, der to helseregioner har samme leverandør og har støtt på en del problemer, har fått Helseplattformen til å ta en del forholdsregler. Før lansering i Norge, er blant annet følgende gjort:

 • Nøkkelpersoner fra anskaffelsesprosjektet er rekruttert med videre inn i innføringsprosjektet. Disse har både arbeidet med krav til løsningen og gransket og evaluert Epics tilbud gjennom to år, og har god kunnskap om løsningen.
   
 • Det ble satt av elleve og en halv måned lengre tid til innføring enn det som har vært vanlig hos andre av Epics kunder. I tillegg ble innføring utsatt i seks måneder ut fra en overordnet risikovurdering under pandemien.
   
 • I arbeidet med kontrakten er det gjort grundig arbeid med å definere hva som anses som ferdig testet og klart til å settes i produksjon, og satt krav til hvilke kriterier som skal være oppfylt før løsningen er godkjent.
   
 • Det er satt av flere ressurspersoner enn det som er praksis i lignende prosjekter. Blant annet innen informasjonsforvaltning, altså hvordan det medisinske faginnholdet skal legges inn og forvaltes videre.


Har stor nytte av fageksperter

Omfattende arbeid med integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes, er store arbeidsprosesser. I tillegg er opplæring et eget, stort prosjekt. Mange instruktører er rekruttert, og må selv gjennomgå trening og sertifisering før de kan lære opp andre. Over 40 000 personer har sitt arbeid i helsetjenesten og skal ta verktøyet i bruk.

Et stort antall ansatte er rekruttert inn i prosjektet, samtidig som at over 400 fageksperter er mobilisert fra sykehus og kommuner. Fagekspertene deltar i beslutninger om hvordan løsningen settes opp og tilpasses, i test og planlegging av opplæring. De har sitt ansettelsesforhold i sykehuset eller kommunen, og deltar inn i arbeidet i ulike stillingsprosenter.

Fagekspertene er del av en faglig beslutningsstruktur​. Når beslutningene er tatt, bygges den aktuelle delen av løsningen i samsvar med det fagfolkene har bestemt. Alt som bygges blir demonstrert for fagekspertene, og når det er godkjent skal alt testes.

Har dialog om løsning for legene

Innføringen av legevaktløsningen i Trondheim har skapt flere praktiske utfordringer, som det jobbes med å løse. Helseplattformen har i så måte dialog med fastlegerepresentanter og Epic, med tanke på utvikling og kvalitetssikring. Noen av de disse utfordringene er allerede løst, mens det jobbes for å løse de andre så raskt som mulig.

Innføringsplanen for Helseplattformen ser per i dag slik ut:

 • 12. november 2022:  ​St. Olavs hospital og kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord
 • 11. februar 2023: Helse Nord-Trøndelag og kommunene Levanger og Verdal
 • 29. april 2023: Helse Møre og Romsdal og Ålesund - og eventuelt flere kommuner i Møre og Romsdal. 

Andre kommuner fortsetter sine innføringsløp fram til 2025.