Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

HAR TRO PÅ HELSEPLATTFORMEN

Fosen-kommunene ser fram til å ta i bruk Helseplattformen. Vi er likevel forberedte på at det blir utfordringer når løsningen innføres. Det er derfor viktig med et godt forarbeid, samt tett samarbeid med andre aktører som deltar i prosjektet.

Ansatte i Åfjord kommune får informasjon om prosjektet.Helseplattformen vil gi oss enklere samhandling og bedre bruk av ressursene innen helse- og omsorgstjenestene våre. I praksis vil kommunene fase ut fire journalsystemer, og erstatte dem med ett. Det vil gi

 • økt pasientsikkerhet og trygghet for våre innbyggere som mottar helsetjenester i dag
   
 • økt trygghet for helsepersonellet vårt. De skal føle seg trygge på at de til enhver tid har riktig og oppdatert pasientinformasjon, og dermed kan gi riktig helsehjelp.
   
 • tilgang til oppdaterte legemiddellister til enhver tid, noe vi ofte må etterspørre i dag. Dette vil også gi mer trygghet for pasient og helsepersonell.
   
 • mer standardiserte og felles rutiner og verktøy, med tanke på regelverk. Det er enklere og bedre å forholde seg til for kommunene.
   
 • mer tid for ansatte til å behandle pasienter. Blant annet vil en felles løsning gjøre at pasientinformasjon kan gjenbrukes, noe som gir mindre dobbelt- og merarbeid.


Viktig å høste erfaringer fra andre land

Helseplattformen leveres av selskapet Epic Systems Corporation. Løsning for påloggings- og tilgangsstyring leveres av IBM.

Flere ledende sykehus, helse- og utdanningsinstitusjoner i USA bruker teknologien i Helseplattformen. Den er også i bruk eller under innføring i blant annet Nederland, Australia, Storbritannia, Danmark og Finland. Skal innføringen av Helseplattformen lykkes i Norge, er det avgjørende at man har tett dialog med landene som har gått foran. Det gjelder ikke minst landene Norge best kan sammenligne seg med.

Erfaringer fra innføringen i Danmark, der to helseregioner har samme leverandør og har støtt på en del problemer, har fått Helseplattformen til å ta en del forholdsregler. Før lansering i Norge, er blant annet følgende gjort:

 • Nøkkelpersoner fra anskaffelsesprosjektet er rekruttert med videre inn i innføringsprosjektet. Disse har både arbeidet med krav til løsningen og gransket og evaluert Epics tilbud gjennom to år, og har god kunnskap om løsningen.
   
 • Det ble satt av elleve og en halv måned lengre tid til innføring enn det som har vært vanlig hos andre av Epics kunder. I tillegg ble innføring utsatt i seks måneder ut fra en overordnet risikovurdering under pandemien.
   
 • I arbeidet med kontrakten er det gjort grundig arbeid med å definere hva som anses som ferdig testet og klart til å settes i produksjon, og satt krav til hvilke kriterier som skal være oppfylt før løsningen er godkjent.
   
 • Det er satt av flere ressurspersoner enn det som er praksis i lignende prosjekter. Blant annet innen informasjonsforvaltning, altså hvordan det medisinske faginnholdet skal legges inn og forvaltes videre.