Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Helseplattformen

Ørland kommune planlegger å ta i bruk Helseplattformen høsten 2022.

Hva er Helseplattformen? 
Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge, som binder helsetjenesten i Midt-Norge sammen på en ny måte. Regionens største IT-prosjekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten. 

Mange forskjellige journalsystem i dag 
Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike journalsystemene ikke snakker sammen, noen som gjør at du må gjenta din sykehistorie mange ganger.  

Vi har i dag ikke godt nok verktøy for god samhandling og ansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å gi best mulig tjeneste. 

Èn innbygger - èn journal 
Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet, og vi er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Norge, og kommunene på Fosen er med. 

Fagfolk fra helsetjenesten i hele Midt-Norge er med på å utvikle det nye journalsystemet. De skal bidra til en felles journalløsning hvor hensikten er økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, brukervennlig system og mer effektive tjenester. 

Når tas løsningen i bruk? 
Trondheim kommune og St. Olavs Hospital leder utviklingsarbeidet og skal ta i bruk løsningen først –  våren 2022. Kommunene og helseforetakene i Midt-Norge er aktivt med, og kan ta i bruk Helseplattformen etterhvert. Ørland kommune skal etter planen ta i bruk Helseplattformen høsten 2022. 

Hva betyr ny journalløsning for deg? 
Som innbygger får du tilgang til din journal gjennom portalen «Helsami». Den nye funksjonaliteten gir deg innsyn og involvering om egen helse, og mulighet for bedre samhandling med de helsetjenestene du er i kontakt med. Du vil oppleve at helsetjenesten blir sømløs, informasjon flyter mellom behandlere og kanskje blir det litt mindre krevende å være syk. 

Ørland kommune er med 
Ørland kommune har undertegnet en intensjonsavtale om å ta i bruk Helseplattformen. Det samme har Åfjord. Begge kommunene vil behandle en sak i løpet av første del av 2021. Indre Fosen har allerede vedtatt å innføre løsningen.  

Fosenkommunene ønsker å ta i bruk Helseplattformen samtidig.  

  

Annen informasjon 
Gå inn og les mer om det som skjer på Helseplattformen sin nettside