Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering / innsatsteam

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig, tidsavgrenset prosess som foregår i ditt eget hjem. Et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut/fysioterapeut/sykepleier/hjelpepleier tilbyr rehabilitering og samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i egen hverdag.

Målgruppe:

Hverdagsrehabilitering tilbys deg som:

  • ønsker å være aktiv og bo i eget hjem
  • nylig har opplevd skade, sykdom eller annen svekkelse
  • har rehabiliteringspotensiale og er motivert for å mestre egen hverdag
  • Har behov for tverrfaglige tjenester og er motivert for egeninnsats for å klare deg selv i størst mulig grad i dagliglivet

Alle kommunale instanser (f.eks. hjemmetjenesten eller fastlege) og spesialisthelsetjenesten kan henvise til hverdagsrehabilitering. Teamet gjennomfører en kartlegging for å vurdere om du oppfyller kriteriene. Du kan også søke selv ved å fylle ut søknadskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Du søker her

Søknadsskjema til utskrift

 

 

Dette tilbyr vi:

 

Når kartleggingen er gjennomført og hverdagsrehabilitering blir innvilget, startes det opp med trening/oppfølging i hjemmet inntil 3-5 ganger per uke i en avtalt, tidsavgrenset periode. Brukerens egen motivasjon for å øke mestringsevne og selvstendighet er avgjørende i hverdagsrehabilitering og derfor er intensjonen å jobbe mot brukerens egne mål. Brukeren skal sette målene selv og målsettingen orienterer seg etter hva som er viktig for brukeren i den aktuelle livssituasjonen. Fokus er å øke mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i dagliglivets aktiviteter. Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

 

 

 

 

 

 

 

       

Kontakt

Marie-Therese Strøm Grønning
Fysioterapeut - Hverdagsrehabilitering
96942606

 

Liv Oddny Balstad
Ergoterapeut
48186306

 

Berit Leirtrø
Sykepleier - Hverdagsrehabilitering
92823317

 

Heidi Anita Lysø Ulriksborg
Hjelpepleier - Hverdagsrehabilitering
90984198