Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Oppfølging av barn og unge 0 – 18 år har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltagelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet og mestring for barnet.

Oppfølgingen skjer poliklinisk, ved helsestasjon, der barnet bor, i avlastningsbolig, i barnehagen eller i skolen og på fritidsarenaen. Det vektlegges tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper.

Hvem kan få tilbudet? 

Barn og unge under 18 år med følgende utfordringer kan få hjelp:

· lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling eller asymmetrier

· mer alvorlige utviklingsforstyrrelser

· kroniske lidelser

· barn utsatt for akutt skade eller sykdom

· smerter/plager i muskel-/skjelettsystemet

· Barn som lider under uro/anspenthet eller psykiske plager

· Barn som trenger hjelp til å regulere hverdagen sin, for eksempel balanse mellom aktivitet og hvile

Du kan selv ta kontakt med oss hvis barnet ditt trenger hjelp av fysio- eller ergoterapeut. Andre instanser (for eksempel lege, skole, barnehage og helsestasjon) kan henvise barnet dersom du gir fullmakt til dette.

Tiltak kan være:

- Undersøkelse, observasjon og kartlegging med fokus på aktuell problemstilling og barnets mulighet til å utføre daglige aktiviteter, delta i lek og andre aktiviteter

- Veiledning og informasjon til barnet, foresatte og andre samarbeidspartnere om trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring og deltagelse

- Trening av ferdigheter gjennom lek og læring

- Behandling/opptrening etter operasjon, skade og ved smerter/plager

- Tilrettelegging av omgivelsene for å fremme bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse

- Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler og tilpasning av omgivelser i bolig, barnehage, skole og fritidsarena

- Fysioterapeut bidrar også med forebyggende tiltak i helsestasjonen, herunder gruppetilbud ved 4 måneders kontroll og oppfølging av enkeltbarn

Hvordan søker du? 

Du kan søke på helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Har du ikke søkt igjennom HelsaMi før, kan du klikke på linken "hvordan søker man i HelsaMi" under, og du vil få en punktvis gjennomgang. 

 Søk her - HelsaMi

Hvordan søker man i HelsaMi? 

Søknadsskjema til utskrift (PDF, 187 kB)

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Unn-Kristin Listog Sundet, fysioterapeut, 469 30 406

Lisa Blikeng, fysioterapeut Ørland ungdomsskole, 477 94 052

Ellen Ressem, ergoterapeut, 915 66 549

Kontakt

Unn Kristin Listog Sundet
Fysioterapeut barn
46930406

 

Lisa Beate Blikeng
Fysioterapeut barn, unge og voksne
47794052

 

Ellen Ressem
Ergoterapeut - permisjon
91566549

 

Liv Oddny Balstad
Ergoterapeut / hørselkontakt
48186306