Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Fysioterapi for voksne

Kommunale fysioterapeuter bistår voksne over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Målet er å ivareta den enkeltes behov for fysioterapi før og etter sykehusinnleggelse, ved funksjonsfall eller ved kroniske sykdommer.

Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Målgruppe

Tilbudet er for deg som har behov for fysioterapi i eget hjem fordi du ikke er i stand til å benytte deg av tilbudet på de fysikalske instituttene. Tjenesten gis også hvis du har behov for et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud og dersom du bor eller oppholder deg på institusjon.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av kommunal fysioterapeut. Dersom du er usikker på hvilke fysioterapitilbud som er rett for deg kan du kontakte oss på telefon for veiledning. Andre instanser (for eksempel lege, sykepleiere) kan henvise deg dersom du gir fullmakt til dette.

 

Tiltak kan være:

  • Undersøkelse, vurdering og kartlegging av funksjonsnivå og fungering i hverdagen, oppfølging basert på undersøkelsesfunn og hva du selv ønsker hjelp til. Oppfølging individuelt eller i gruppe, avhengig av problemstilling. Veiledning og informasjon til bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere om trening og tilrettelegging for aktivitet og deltagelse. Tiltak og varighet av oppfølgingen vurderes av den enkelte terapeuten.

Pris for tjenesten

Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform og varighet. Egenandelen inngår i frikort for egenandelstak 2. Behandling er gratis for barn under 16 år og pasienter som oppholder seg på institusjon (sykehjem og korttidsavdeling). Personer med yrkesskade har også rett til gratis behandling.

Fravær

Dersom du uteblir fra behandling og ikke gir beskjed om dette, belastes du med vanlig egenandeltakst.

 

Kristine Nygård, fysioterapeut: 476 02 250

Lisa Blikeng, fysioterapeut: 477 94 052

Tobias Krøber, fysioterapeut: 481 58 072

Kontakt

Kristine Nygård
Fysioterapeut voksne
476 02 250

 

Lisa Blikeng
Fysioterapeut barn, unge og voksne
477 94 052

 

Tobias Krøber
Fysioterapeut voksne og hverdagsrehabilitering
481 58 072