Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ergoterapi for voksne

En ergoterapeut jobber for å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet.

Sammen med deg gjør terapeuten en kartlegging og vurdering av din mulighet og evner til å utføre aktiviteter. Dette gjelder hverdagsaktiviteter i og utenfor hjemmet som er viktige for deg.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Du kan direkte ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp av ergoterapeut. Andre instanser (for eksempel lege, sykepleiere) kan henvise deg dersom du gir fullmakt til dette.

Tiltak kan være:

  • undersøkelse og vurdering av dine funksjoner og omgivelsene dine med fokus på hva som er viktig for deg 
  • trening i hverdagsaktiviteter
  • tilrettelegging for aktivitet og deltagelse på ulike arenaer 
  • utprøving og vurdering, tilpasning og opplæring/trening i bruk av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon 
  • tilrettelegging og rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging 
  • tilrettelegging av de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen
     

Syns- og hørselshjelpemidler
Synskontakten kan hjelpe med kartlegging av behov i forhold til utfordringer i dagliglivet, råd og veiledning, utprøving av synshjelpemidler, opplæring og samarbeid med andre instanser. Synskontakt i Ørland kommune er ergoterapeut Ellen Ressem.

Hørselskontakten kan hjelpe deg med kartlegging av behov i dagliglivet, eksempelvis høre tv, ringeklokke, telefon, samtale, m.m. Hørselskontakt i Ørland kommune er Liv Oddny Balstad.

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.

Kontakt
Ellen Ressem, ergoterapeut og synskontakt - 915 66 549
Liv Oddny Balstad, ergoterapeut og hørselkontakt - 481 86 306

Norges Blindeforbund har inngått et samarbeidsprosjekt med Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus om å betjene en Nasjonal Synstelefon
Synstelefonen 55 97 80 80 er åpen fredager fra kl. 09.00 - 15.00

 

Kontakt

Ellen Ressem
Ergoterapeut
91566549

 

Liv Oddny Balstad
Ergoterapeut
48186306