Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ergoterapi for voksne

En ergoterapeut jobber for å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet.

Sammen med deg gjør terapeuten en kartlegging og vurdering av din mulighet og evner til å utføre aktiviteter. Dette gjelder hverdagsaktiviteter i og utenfor hjemmet som er viktige for deg.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Du kan direkte ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp av ergoterapeut. Andre instanser (for eksempel lege, sykepleiere) kan henvise deg dersom du gir fullmakt til dette.

 

Tiltak kan være:

  • undersøkelse og vurdering av dine funksjoner og omgivelsene dine med fokus på hva som er viktig for deg 
  • trening i hverdagsaktiviteter
  • tilrettelegging for aktivitet og deltagelse på ulike arenaer 
  • utprøving og vurdering, tilpasning og opplæring/trening i bruk av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon 
  • tilrettelegging og rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging 
  • tilrettelegging av de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

 

Syns- og hørselshjelpemidler

Synskontakten kan hjelpe med kartlegging av behov i forhold til utfordringer i dagliglivet, råd og veiledning, utprøving av synshjelpemidler, opplæring og samarbeid med andre instanser. Synskontakt i Ørland kommune er ergoterapeut Ellen Ressem.

Hørselskontakten kan hjelpe deg med kartlegging av behov i dagliglivet, eksempelvis høre tv, ringeklokke, telefon, samtale, m.m. Hørselskontakt i Ørland kommune er Tove Orvall.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Kontakt

Ellen Ressem, ergoterapeut og synskontakt, 915 66 549

Liv Oddny Balstad, ergoterapeut, 481 86 306

Tove Orvall, hørselskontakt, 480 64 878

Kontakt

Ellen Ressem
Ergoterapeut
91566549

 

Liv Oddny Balstad
Ergoterapeut
48186306