Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Individuell plan

Hva er en individuell plan?

Individuell plan kan beskrives både som et verktøy, i form av et planleggingsdokument, og en strukturert samarbeidsprosess. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.
 

Hvem har rett til individuell plan?

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen har ansvar for individuell plan. Kommunen har plikt til å utarbeide individuell plan for pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse -og omsorgstjenester. Plikten innebærer at kommunen på eget initiativ må vurdere om en person har rett til en individuell plan.
 

Hvordan søkes det på individuell plan?

Ørland kommune tilbyr digitale søknadskjema på Helse og omsorgstjenester.
Papirutgaven er tilgjengelig i administrasjonsbygget ved Ørland Medisinske Senter, ved Bjugn Helsesenter og ved Ørland rådhus.