Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtatt reguleringsplan for GS-vei langs Fv 245 Uthaugsveien - PlanId 1621201304

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i møte 18.06.15 har godkjent reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Hårberg og Uthaug

Planområdet strekker seg fra innkjøring til Ørland Hovedflystasjon og fram til vegkryss ved tidligere Uthaug samvirkelag. Gang- og sykkelvegen er regulert til 3,0 m bredde og ligger i sin helhet på vestsiden av fylkesvegen. For 3 mindre strekninger, til sammen 1,2 km, forutsetter reguleringsplanen at fylkesvegen forskyves noe mot øst.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innen 15.08.15, jfr. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, eller pr. e-post til: postmottak@orland.kommune.no.

Kommunestyrets vedtak i sak 15/49, vedtatt reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse følger som vedlegg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne 3 – tre – år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Ev. krav skal fremsettes skriftlig for Ørland kommune.

Plankart 1 (PDF, 4 MB)

Plankart 2 (PDF, 4 MB)

Plankart 3 (PDF, 4 MB)

Plankart 4 (PDF, 4 MB)

Plankart 5 (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser (PDF, 102 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Vedtak (PDF, 111 kB)

SOSI-FIL 1621201304 (SOS, 336 kB)

Fant du det du lette etter?