Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Breiteigen - PlanId 1621201501

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i møte 28.05.15 har godkjent følgende reguleringsplan: PlanId 1621201501 Detaljreguleringsplan for Breiteigen

 

Området er planlagt som boligområde. Breiteigen er et av de nye boligområdene i kommuneplanens arealdel 2014-2026, benevnt B_07.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innen 31.08.15, jfr. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, eller pr. e-post til: postmottak@orland.kommune.no. Vedtatt reguleringsplan, bestemmelser og planbeskrivelse kan sees på kommunens hjemmeside: www.orland.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne 3 – tre – år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Ev. krav skal fremsettes skriftlig for Ørland kommune.

 

Fant du det du lette etter?