Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stadfesting av kommuneplans arealdel - PlanID 1621201600 - Ørland kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-16 har Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) stadfestet revidert planforslag til Kommuneplanens arealdel 2014-2026. 

Saken ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev
24. juli 2017, for avgjørelse etter plan- og bygningsloven§ 11-16 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel for Ørland kommune med noen endringer.

Pkt. 7.1.1 og 7.1.2 endres slik at gjenoppbygging begrenses til brann og skade, og rett til våningshus tas ut.

Pkt. 0.9 om bevaring godkjennes uten endringer.

Innsigelsen fra Forsvarsbygg tas dermed delvis tilfølge. Vedtaket kan ikke påklages - jfr pbl §11-16.

Fant du det du lette etter?