Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av reguleringsplan Fv. 710 Brekstad ferjekai - PlanID 1621201701

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Fylkesveg 710 Brekstad ferjekai med tilhørende bestemmelser.

Formålet med planen er å skape et formelt grunnlag for bygging av ny kai. Ny fergekai skal styrke sikkerheten i sambandet og tilpasses mer miljøvennlig fergedrift med hybrid-ferger (el og diesel) som etter planen skal trafikkere på sambandet fra 01.01.2019.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Ørland kommune.

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fremsettes inne 3 –tre – år fra denne kunngjøring, jf plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Krav skal fremsettes skriftlig for Ørland kommune.

Kunngjøringsdato: 23.06.2017

Fant du det du lette etter?