Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon - PlanId 1621201305

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i brev av 10.08.2015, varslet om behandling av Forsvarsbyggs innsigelse til reguleringsplan for ØHF. 

Endelig planvedtak i saken er fattet, noe som blant annet innebærer at Ørland kommunes vedtatte grenser for tilbud om innløsning og kravet til innendørs støynivå etter fasadetiltak i all hovedsak er tatt til følge.

Vedtaket innebærer samtidig at enkelte bestemmelser om innhold i miljøoppfølgingsplan (MOP), krav til videre utredninger på utvalgte områder og enkelte rekkefølgekrav ble tatt ut av bestemmelsene.

Departementets vedtak og endelig reguleringsplan med justerte reguleringsbestemmelser er vedlagt. Det er også laget ett sett reguleringsbestemmelser som markerer/synliggjør hvilke endringer departementet gjorde i planbestemmelsene.

Departementets vedtak kan ikke påklages.

Kontaktperson i Ørland kommune: Kari-Anne Rørstad tlf. 72 51 40 56   -  kari.anne.rorstad@orland.kommune.no

 

Vedlegg:

Reguleringsplankart over området (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser (DOC, 83 kB)

Reguleringsbestemmelser -med markeringer på endringer jf KMD sin avgjørelse (DOC, 93 kB)

Brev fra KMD - varsling om avgjørelse i innsigelsessak (PDF, 454 kB)

 

 

Fant du det du lette etter?