Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av endelig vedtak for Områdeplan Brekstadbukta - PlanId 1621201307

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Utarbeidelse av områdeplan for Brekstadbukta er en oppfølging av vedtatt planstrategi og planprogram til kommuneplanen - med tilhørende samfunnsdel og arealdel (2014- 2026). Forslagsstiller er Ørland kommune og hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling ved en større utfylling i Brekstadbukta, samt opparbeide en grønnstruktur/friområde ytterst.

Etter innsigelse fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble planen sendt til KMD for sluttbehandling med følgende resultat:

 

Vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Brekstadbukta næringsområde.  Følgende bestemmelser innarbeides i planen:

  • Utbygging av trinn 2 tillates ikke før 90 % av trinn 1 er utbygd.
  • Det tillates ikke tiltak innenfor trinn 2 før det er utarbeidet en detaljregulering for dette området . Som grunnlag for detaljreguleringen skal det gjennomføres en miljøundersøkelse som dokumenterer virkningene av fulgenes bruk av Brekstadbukta etter trinn 1.
  • Resultatet fra miljøundersøkelsen og hensynet til natur- og landskapsverdiene i området skal legges til grunn for endelig utforming og fastsetting av vilkår for trinn 2.

Departementets vedtak kan ikke påklages.

Fant du det du lette etter?