Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av egengodkjent reguleringsplan UNDERHAUGEN II - PlanID 1621201303

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunen har egengodkjent reguleringsplan for Underhaugen II med tilhørende bestemmelser.

Planen er i hht. gjeldende kommuneplans arealdel med formål fremdtidig boligområde.  Planen er en flaterregulering siden løsninge for plassering av bebyggelse og uterom ofte endres fra planer vedtas til tidspunkt for oppstart. Formålet med reguleringsplanen er å etablere sentrumsnære boliger.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fresettes innen 3-tre- år fra denne kunngjøring, jf plan- og bygingslovens §§ 32 og 42.  Krav skal fremsettes skriftilig til Ørland kommune.

Kunngjøringsdato: 31.mai 2017

Fant du det du lette etter?