Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet boligområde - PlanID 1621201603

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjente kommunestyret i Ørland detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet,

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse på Bruholmsjordet.  

Planforslaget er i hht. overordnet mål i kommuneplans arealdel som fremtidig boligområde. Boligbygging i området ansees ikke å gi vesentlige virkning for miljø og samfunn, og det er ikke krevd planprogram og KU i saken.   
For nærmere beskrivelse av innhold og konsekvenser vises til vedlagte planbeskrivelse mm.

Kommunens vedtak kan påklages innen 3- tre uker etter kunngjøringsdato, jf. pbl. § 1-9.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 - tre år fra kunngjøringsdato, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3. Krav fremsettes skriftlig til Ørland kommune, pr. post eller epost.

Fant du det du lette etter?