Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av detaljregulering Ny barneskole - PlanId 1621201506

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret, i møte 22.09.2016, har egengodkjent arealplan med Detaljregulering Ny barneskole på Brekstad.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av skolebygg på Tommelisetomta i Brekstad, samt ny idrettshall (Ørland Arena) mellom dagens svømmehall og ungdomsskole, i tråd med kommunale vedtak. Ny barneskole i planområdet skal erstatte dagens Hårberg skole, som skal avvikles som barneskole.

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak eid av Ørland kommune, samt noe offentlig vegareal.

For beskrivelse av innhold og konsekvenser av planforslaget vises det til vedlagte planbeskrivelse.

Kommunens endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9.

 

DOKUMENTER TIL KUNNGJØRING

Plankart (PDF, 2 MB) 

Planbestemmelser (PDF, 170 kB) 

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB) 

Illustrasjonsplan (PDF, 586 kB) 

Innspill og merknader (PDF, 72 kB) 

Vedtak på egengodkjenning i kommunestyret (DOCX, 35 kB)

 

DOKUMENTER TIL OFFENTLIG ETTERSYN / HØRING:

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB) 

Plankart (PDF, 2 MB) 

Planbestemmelser (PDF, 170 kB) 

Illustrasjonsplan (PDF, 586 kB) 

ROS-analyse (PDF, 485 kB) 

Støyutreding (PDF, 2 MB) 

Trafikkanalyse (PDF, 2 MB) 

Geologiske undersøkelser (PDF, 7 MB) 

Geologisk datarapport  (PDF, 7 MB)

Fant du det du lette etter?