Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn av søknad om økt produksjon i sildeslakteriet til Grøntvedt Pelagic as på Uthaug

Grøntvedt Pelagic AS søker om å utvide produksjonen ved sildeslakteriet på Uthaug. Det søkes om en økning i råstoffmottak fra 50 000
tonn per år til 75 000 tonn per år. Bedriften skal i tillegg øke driftstida fra 150 til 200 døgn per år.
 

Saken legges også ut på fylkesmannens internettside  www.fylkesmannen.no/trondelag

Fylkesmannen ønsker blant annet informasjon om:
 bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6
 bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området
 forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8
 andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10
 andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet

Uttalelser sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer  eller på epost til fmtlpost@fylkesmanne.no innen 08.08.2018

Fant du det du lette etter?