Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fastsetting av Planprogram og varsel om oppstart for ny Områdeplan for Uthaug PlanID 5015201807

Med hjemmel i pbl. § 4-1 fastsetter Kommunestyret fremlagte forslag til Planprogram for Uthaug. Samtidig varsles det oppstart for arbeid med ny områdeplan for samme område, og gjeldende reguleringsplaner på området varsles opphevet

Vedtak ble som følger:

1.    Med hjemmel i pbl. § 4-1 fastsetter kommunestyret vedlagte forslag til Planprogram for Uthaug, datert 13.09.2018


2.    Med hjemmel i pbl.§§12-2 og 12-8 varsles oppstart av Områdereguleringsplanfor Uthaug - PlanID 5015201807 med planavgrensning i henhold til alternativ 2, med følgende endring: Blomsterbyen tas ut av planområdet.


3.    Med hjemmel i pbl. §§ 12-14 varsles oppstart av oppheving av reguleringsplanene: PlanID 1621199201 Uthaug sentrum (inkl. alle mindre endringer), PlanID 1621196901 Uthaug II (Kotte boligfelt), PlanID 1621200503 Del av Uthaug (steinbruddet)

Nærmere info kan også sees i vedlegg på høyre side. Eventuelle spørsmål kan rettes til Thomas Engen eller Bitte Paulsen-Aukan  Ørland kommune, tlf 72 51 40 00

Innspill til planarbeidet gjøres til Ørland kommune, merk med "oppstart Uthaug", frist er 30.11.2018!

Fant du det du lette etter?