Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Egengodkjent detaljregulering for Utstrand boligfelt - PlanID 5015201803

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ble sak 18/69  Detaljregulering for del av Utstrand boligområde, egengodkjent i kommunestyret.

Hensikten med planarbeidet er å regulere de ubebygde arealene i Utstrandfeltet, slik at de imøtekommer dagens marked og boligbehov. For å kunne tilby attraktive tomter for selvbyggere, legges det til rette for frittliggende småhusbebyggelse i vestre del av planområdet. De tre øvrige tomtene flatereguleres, for på den måten å legge til rette for en fleksibilitet med hensyn til boligtyper og utnyttelse. Reguleringsplanen tar sikte på å bevare mest mulig utsikt for eksisterende bebyggelse, og samtidig legge opp til at ny bebyggelse får god utsikt.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf. plan- og bygnijngslovens §§ 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap. VI.

Fant du det du lette etter?