Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 21.06.2018

Grøntvedt Pelagic AS søker om å utvide produksjonen ved sildeslakteriet på Uthaug. Det søkes om en økning i råstoffmottak fra 50 000
tonn per år til 75 000 tonn per år. Bedriften skal i tillegg øke driftstida fra 150 til 200 døgn per år.
 

 

Publisert 13.07.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-16 har Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) stadfestet revidert planforslag til Kommuneplanens arealdel 2014-2026. 

Publisert 31.01.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Nordlund med tilhørende bestemmelser.

Publisert 13.07.2017

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Publisert 13.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Fylkesveg 710 Brekstad ferjekai med tilhørende bestemmelser.

Publisert 12.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunen har egengodkjent reguleringsplan for Underhaugen II med tilhørende bestemmelser.

Publisert 17.02.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1,§ 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Skaret, Opphaug på Ørlandet. Reguleringen gjelder for eiendom med gnr/bnr: 82/481.

Publisert 26.09.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret, i møte 22.09.2016, har egengodkjent arealplan med Detaljregulering Ny barneskole på Brekstad.

Publisert 14.01.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i brev av 10.08.2015, varslet om behandling av Forsvarsbyggs innsigelse til reguleringsplan for ØHF. 

Publisert 14.01.2016

I medhold av plan og bygningslovens § 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommen gnr. 82 bnr. 3, 97 og  320 i Ørland kommune.

Fant du det du lette etter?