Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 23.04.2019

Med hjemmel i pbl § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 10.04.2019, å legge forslag på detaljreguleringsplan for Kulturparken Brekstad – PlanID 5015201901 ut til offentlig ettersyn og høring.

Publisert 12.04.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 10.04.2019, å kunne legge fremlagte forslag til detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn. 

Publisert 19.03.2019

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av offentlig reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Brekstad næringsmiddelpark, Brekstad, Ørland kommune.

Publisert 01.02.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12, sak 19/3 egengodkjente kommunestyret i Ørland reguleringsplanen.
 

Publisert 30.01.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjente kommunestyret i Ørland detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet,

Publisert 26.11.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legger Ørland kommune, ved planutvalget, ut revisjon av reguleringsplan for Ottersbo IV - PlanID 1621201604 til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 26.10.2018

Med hjemmel i pbl. § 4-1 fastsetter Kommunestyret fremlagte forslag til Planprogram for Uthaug. Samtidig varsles det oppstart for arbeid med ny områdeplan for samme område, og gjeldende reguleringsplaner på området varsles opphevet

Publisert 19.10.2018

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ble sak 18/69  Detaljregulering for del av Utstrand boligområde, egengodkjent i kommunestyret.

Publisert 29.06.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med mindre endring i gjeldende reguleringsplan for Gjelhaugen på Kråkvåg.

Publisert 28.06.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nytt boligområde på Fosenfjellet.

Fant du det du lette etter?