Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Borgerlig vielse

Fra seremonirommet som Ørland kommune tilbyr ved borgerlige vielser.Du kan gifte deg borgerlig i Ørland kommune

Ørland kommune tilbyr gratis vielser, primært på fredager innenfor kommunens normalåpningstid kl. 9 - 15. Det kan også vurderes vielser på andre dager eller tidspunkt.

 

NB: Ørland kommune følger helsemyndighetenes smittevernregler knyttet til koronavirus/Covid-19.

Du kan velge en personlig ramme rundt seremonien, men det må i så fall organiseres og betales av paret selv.

Det første du må gjøre er å fylle ut skjema på Skatteetatens nettsider og få deg en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder.

Bestill dato og klokkeslett i god tid om du planlegger å gifte deg.

Hvem kan gifte seg - og hvor?

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Ørland kommune.

Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske par og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Ørland kommune tilbyr også vigsler for andre kommuners innbyggere.

Kommunale vigslere har anledning til å vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. De har ikke anledning til å vie brudepar i utlandet.

Før dere kan gifte dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut prøvingsattest og forlovererklæring. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. 

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original prøvingsattest må leveres eller sendes kommunen så snart dere har fått den fra skatteetaten/folkeregisteret. Prøvingsattesten må allikevel senest være tilsendt kommunen 14 dager før vielse. Dere må i tillegg på forhånd sende kommunen en bekreftet kopi av gyldig ID (pass eller førerkort)

Start utfyllingen på skatteetatens hjemmesider.

Bestille tid for vielse

Dato og tidspunkt bestilles på eget søknadsskjema.

Oppgi gjerne om du ønsker ordinær seremoniramme (gratis-tidsbestemt) eller seremoni på eget sted eller annet tidspunkt (kan utløse kostnad).

Vigselen kan også foretas på sted som paret selv har valgt. Ørland kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne sted for vigselen.

Vielser foretas normalt av ordfører eller varaordfører, men kan også foretas av kommunedirektør, kommunalsjefene eller formannskapets medlemmer.

Følgende folkevalgte og ansatte i Ørland kommune har vigselsmyndighet

Ogne Undertun, ordfører (Ap)
Finn Olav Odde, varaordfører (Sp)
Tom Myrvold, formannskapsmedlem (H)
Anne Margrethe Bjørnerud, formannskapsmedlem (H)
Gunnhild Tettli, formannskapsmedlem (Ap)
Knut Morten Ring, formannskapsmedlem (Ap)
Laila Iren Veie, formannskapsmedlem (Sp)


Marit Ervik, kommunedirektør 
Thomas Engen, kommunalsjef for samfunnsutvikling og kommunale tjenester
Arild Risvik, kommunalsjef for organisasjon og utvikling
Annie Magdele Presthus Johansen, kommunalsjef for oppvekst og utdanning
Geir Aune, kommunalsjef for økonomi og finans
Karen Rasch Aune, kommunalsjef for helse og familie

Hva koster det?

Vielser er gratis så fremt vielsen foregår innenfor de tidspunkt som er satt og i kommunens lokaler.

Eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av paret selv. Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk og øvrige innslag må organiseres og dekkes av paret selv.

Hvis vielsen skal foregå utenfor fastsatt tilbud eller utenfor kommunes grenser, må paret dekke reiseutgifter og andre merutgifter for vigsleren.

Hvordan foregår seremonien?

Kommunens seremonirom for vielser er i Ørland Kultursenter og tar ca 30 gjester.

Paret som skal gifte seg, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielsen. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass eller sertifikat med bilde.

Legitimasjon og navnene på prøvingsattesten må stemme overens.

Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i ca 10 - 15 minutter. En vigsler står for vielsen. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Dere blir så spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Deretter erklærer vigsleren dere som rette ektefolk.

Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt dere av folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, gi gjerne beskjed på forhånd når dere bestiller time. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.

Dere kan gjerne ha musikk under seremonien. Gi i så fall beskjed på forhånd.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Etter vielsen

Når vielsen er over, vil paret få med seg midlertidig vigselsattest (kopi av signert prøvingsattest/protokoll). Kommunen sender den signerte prøvingsattesten/protokollen til Skatteetaten som igjen utsteder endelig vigselsattest.
Fra 1. mars 2020 har skatteetaten lansert en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. I stedet for å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn.

Fra 1. mars 2020 vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen.

Ikke-bosatte får fortsatt tilsendt vigselsattest (gitt at skatteetaten har en adresse på dem)

Hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.

Annet du lurer på angående borgerlig vielse, ta kontakt med kommunen.

Reglement for borgerlig vigsel i Ørland kommune (PDF, 638 kB) 

 

Kontakt

Britt Brevik
Enhetsleder Dokumentforvaltningen
92856648