Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Alle tjenester A - Å

A
Aldershjem / sykehjem 

Alkohol, salg og servering 

Avlastning (barn)

Avlastning (voksne)

Avløp

B

Barnevern (Fosen barneverntjeneste)

Borgerlig vigsel 

Bibliotek Brekstad   

Bibliotek Bjugn  

Boligtilbud - kommunale boliger 

Bostøtte  

Brukerstyrt praktisk bistand(BPA)

Byggesak

D

Demens 

E

Ergoterapi  

F

Feier 

Fiks gata mi  

Flyktningetjenesten 

Fosen inkasso 

Fosen regnskap (Fakturamottak)  

Fosen renovasjon 

Friluftsliv 

Fritidsutstyr   leie, låne

Frivilligsentral 

Fysioterapi 

G

Gjeldsrådgivning  

H

Helsesenter 

Helsehjelp 

Hjelp i hjemmet 

Hjelpemidler 

Hjelpemidler ved varig behov - NAV Hjelpemiddelsentral  

Hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Hjelpestønad

Hjemmehjelp 

Hukommelsesteam 

I

Individuell plan

Inkasso (Fosen inkasso)

J

Jobb

K

Kommunal bolig, søknad om leie, forlengelse eller oppsigelse

Kommunale avgifter, gebyrer, leier og betalinger 

Kommunale veier 

Kreftomsorg 

Krisesenter 

Kulturkalender 

Kulturskole   

Kulturminner 

Kunnskapsbanken

L

Ledig stilling  

Ledsagerbevis 

Legekontor  

Legevakt  

Lokale forskrifter Ørland kommune 

M

Motorferdsel 

N

Nav 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging  

Nedgravde oljetanker  

O

Oljetanker fjerne

Omsorgslønn

Oppfølgingstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede   

Pasient- og brukerombudet

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)  

Psykisk helse- og rusarbeid  

Pårørende 

R

Redusert betaling og / eller gratis kjernetid 

Reisevaksiner

Renovasjon 

Rusomsorg  

Revisjon Midt-Norge 

S

Salgsbevilling

Serveringsbevilling 

Skiløyper skisporet.no 

Skjenkebevilling

Skole 

Skolefritidsordningen (SFO) søk plass 

Sosialhjelp

Startlån 

Støttekontakt 

Svømmehall  

Sykehjem 

Søppel 

T

Tannhelse  

Transporttjenesten for funksjonshemmede   

Turistinformasjon  

Turløyper  

Turstier

U

Utlån av diverse fritidsutstyr (sykkel, redningsvester, telt o.s.v.)

V

Vaksiner  

Vakttelefoner 

Vann 

Vei

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 

Voksenopplæring 

Ø

Økonomisk sosialhjelp