Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Alle tjenester A - Å

A
Aldershjem / sykehjem 

Alkohol, salg og servering 

Avlastning (barn)

Avlastning (voksne)

Avløp

B

Barnevern (Fosen barneverntjeneste)

Borgerlig vigsel 

Bibliotek Ørland

Bibliotek Bjugn 

Boligtilbud - kommunale boliger (PDF, 715 kB) 

Bostøtte  

Brukerstyrt praktisk bistand(BPA)

Byggesak

D

Demens 

E

Ergoterapi 

F

Feier 

Fiks gata mi 

Flyktningetjenesten 

Fosen inkasso 

Fosen regnskap (Fakturamottak)  

Fosen renovasjon 

Friluftsliv

Frivilligsentral 

Fysioterapi

G

Gjeldsrådgivning 

H

Helsesenter 

Helsehjelp 

Hjelp i hjemmet 

Hjelpemidler 

Hjelpemidler ved varig behov - NAV Hjelpemiddelsentral 

Hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Hjelpestønad

Hjemmehjelp 

Hukommelsesteam 

I

Individuell plan

Fosen Inkasso 

J

Jobb

K

Kommunal bolig

Kommunale avgifter, gebyr, leier og betalinger 2020

Kommunale veier

Kreftomsorg 

Krisesenter 

Kulturkalender 

Kulturskole  

Kulturminner 

L

Ledig stilling  

Ledsagerbevis 

Legekontor 

Legevakt 

Lokale forskrifter Ørland kommune 

M

Motorferdsel 

N

Nav 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 

Nedgravde oljetanker 

O

Omsorgslønn

Oppfølgingstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)  

Psykisk helse- og rusarbeid 

Pårørende 

R

Redusert betaling og / eller gratis kjernetid 

Reisevaksiner

Renovasjon 

Rusomsorg 

Revisjon Midt-Norge 

S

Salgsbevilling

Serveringsbevilling 

Skiløyper skisporet.no 

Skjenkebevilling

Skole 

Skolefritidsordningen (SFO) søk plass 

Sosialhjelp

Startlån

Støttekontakt 

Svømmehall  

Sykehjem 

Søppel 

T

Tannhelse  

Transporttjenesten for funksjonshemmede  

Trygt hjem for en 50-lapp 

Turistinformasjon 

Turløyper 

V

Vaksiner 

Vakttelefoner 

Vann 

Vei

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 

Voksenopplæring 

Ø

Økonomisk sosialhjelp