Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Alle tjenester A - Å

A
Aldershjem / sykehjem

Alkohol, salg og servering

Avlastning (barn) Avlastning (voksne)

Avløp

B

Borgerlig vigsel 

Bibliotek

Boligtilbud - kommunale boliger

Bostøtte  

Brukerstyrt praktisk bistand(BPA)

Byggesak

D

Demens

E

Ergoterapi

F

Feier 

Fiks gata mi 

Flyktningetjenesten

Fosen inkasso 

Fosen regnskap (Fakturamottak) 

Fosen renovasjon 

Friluftsliv

Frivilligsentral

Fysioterapi

G

Gjeldsrådgivning 

H

Helsesenter

Helsehjelp

Hjelp i hjemmet

Hjelpemidler 

Hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Hjelpestønad

Hjemmehjelp

I

Individuell plan

Inkasso

J

Jobb 

K

Kommunal bolig

Kommunale avgifter, gebyr, leier og betalinger 201

Kommunale veier

Kreftkoordinator

Krisesenter 

Kulturkalender

Kulturskole 

Kulturminner 

L

Ledig stilling 

Ledsagerbevis

Legekontor 

Legevakt 

Lokale forskrifter Ørland kommune

M

Motorferdsel 

N

Nav 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 

Nedgravde oljetanker 

O

Omsorgslønn 

Oppfølgingstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Psykisk helse- og rusarbeid

R

Redusert betaling og / eller gratis kjernetid 

Reisevaksiner

Renovasjon 

Rusomsorg

Revisjon Midt-Norge 

S

Salgsbevilling

Serveringsbevilling 

Skiløyper skisporet.no 

Skjenkebevilling

Skole 

Skolefritidsordningen (SFO) søk plass 

Sosialhjelp

Startlån

Støttekontakt

Svømmehall  

Sykehjem

Søppel 

T

Tannhelse 

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Trygt hjem for en 50-lapp 

Turistinformasjon

Turløyper

V

Vaksiner 

Vakttelefoner 

Vann 

Vei

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 

Voksenopplæring

Ø

Økonomisk sosialhjelp