Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Manntall

Manntall til offentlig ettersyn

 

Manntall Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023 i Ørland

Alle som er folkeregistrert som bosatt i kommunen pr. 30. juni 2023 skal stå i manntallet.

Dersom du mener du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. 

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og må være valgstyret i hende i god tid før selve valgdagen 11. september 2023.

 

Samemanntallet 2023 i Ørland

Dersom du mener du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra samemanntallet, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen.

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og må sendes Sametinget enten pr. e-post til samediggi@samediggi.no eller pr. post til Postboks 3, 9735 Kàràsjohka-Karasjok.

Begge manntallene legges ut til offentlig ettersyn fra nå og fram til valgdagen på følgende steder.

  • Ørland rådhus
  • Ørland bibliotek, Brekstad
  • Ørland bibliotek, Bjugn

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ørland kommune via postmottak@orland.kommune.no eller på tlf. 72 51 40 00.

Valginformasjon finnes på kommunens hjemmesider www.orland.kommune.no og på www.valg.no.

 

Valgstyret i Ørland