Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Listeforslag til ettersyn - kommunestyrevalget 2023

Innkomne listeforslag til ettersyn til Kommunestyrevalget i Ørland 2023.

Siste frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2023 i Ørland er 31. mars kl. 12.00 på formiddagen.

Et gyldig listeforslag må enten

  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske lister og underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Du finner all informasjonen du trenger for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalget på valg.no - listeforslag.

Leverer du listeforslaget ditt elektronisk via Listeforslagsportalen husk at ansvarlige underskrivere på listen også må signere digitalt

 

Kopi av brev sendt kommunens registrerte politiske partier om informasjon og krav til listeforslag (PDF, 143 kB).

 

Innkomne listeforslag til ettersyn

SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF, 4 kB)

Norgesdemokratene (PDF, 3 kB)

Rødt (PDF, 3 kB)

Senterpartiet (PDF, 5 kB)

Industri- og Næringspartiet (PDF, 4 kB)

Venstre (PDF, 3 kB) 

Fremskrittspartiet (PDF, 5 kB) 

Høyre (PDF, 8 kB) 

Arbeiderpartiet (PDF, 8 kB) 

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 3 kB)