Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Forhåndsstemming i Ørland kommune for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

 

 

 

 

 

 

Ordinær forhåndsstemming i Ørland kommune

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august - 8. september på følgende steder:

Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august - 8. september
Sted Dager Åpningstid
Ørland rådhus Hverdager 10.00 - 14.00
Lørdag 26. august 12.00 - 15.00
Lørdag 02. september 12.00 - 15.00
Siste uken før valgdagen (uke 36) 10.00 - 18.00
Ørland kultursenter Hverdager 10.00 - 14.00
Lørdag 26. august 12.00 - 15.00
Lørdag 02. september 12.00 - 15.00
Siste uken før valgdagen (uke 36) 10.00 - 18.00
Ørland medisinske senter - sykehjem Mandag 28. august 10.00 - 13.00
Bjugn helsesenter - sykehjem Tirsdag 29. august 10.00 - 13.00
Ørland Flystasjon, Soldatheimen (gamle Hårberg skole) Onsdag 30. august 14.00 - 18.00
Mandag 04. september 14.00 - 18.00
Ambulerende stemmegivning Uke 36 - søknadsfrist 07.09.

Forhåndsstemming institusjon

Alle velgere har anledning til å forhåndsstemme også ved institusjonsstemmingen. Beboere, brukere, personell og andre velgere.

 

Ambulerende forhåndsstemming

Velgere i Ørland som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme ved en av våre forhåndsstemmesteder, kan søke valgstyret om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknad kan sendes: Valgstyret i Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn eller ta kontakt på epost postmottak@orland.kommune.no Du kan også ringe oss for avtale på 72 51 40 00.

Siste frist for slik søknad er 7. september 2023.

 

Valginformasjon finnes på kommunens hjemmesider www.orland.kommune.no og på www.valg.no.  

 


Tid og sted for stemmegivning vil også bli annonsert i Fosna Folket og på kommunens sosiale medier når datoene nærmer seg.

I tillegg blir sted og tid for å avgi stemme angitt på velgerens valgkort som blir sendt ut digitalt ved årets valg. Du trenger ikke å ha med deg valgkortet for å kunne stemme, men husk å ta med deg godkjent legitimasjon/ID med bilde.

 

Lykke til og godt valg!

Valgstyret i Ørland kommune