Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Valg i pandemi

Dersom du er i karantene eller i isolasjon skal du ikke stemme i ordinære valglokaler. Ta kontakt med kommunen for informasjon.   

Velgere som er pålagt isolasjon på grunn av covid-19 skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre. Overtredelse av dette er straffbart. Stemmeberettigede som er i isolasjon  kan dermed ikke stemme på ordinær måte i et valglokale.

Personer som er i karantene kan gå ut av huset så lenge nødvendig avstand holdes. Å være i karantene er ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport.

Retten til å stemme er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. For at den enkeltes plikt til isolasjon eller karantene ikke skal gripe inn i denne retten vil kommunen legge til rette for at også velgere med isolasjonsplikt eller velgere i karantene får mulighet til å avgi stemme.

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon og avtale.

 

Forhåndsstemming

Velgere i isolasjon

Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 fredagen før valgdagen.

Velgere i karantene

Velgere som er i karantene bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Det skal være egne egnede stemmesteder som velgere i karantene kan stemme ved. Velgere som er forhindret fra å møte opp i et egnet lokale, for eksempel på grunn av at offentlig kommunikasjon er eneste fremkomstmiddel, kan søke om å stemme hjemme. Fristen for å søke er kl. 10.00 fredagen før valgdagen.

 

Valgting

Velgere i isolasjon

Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen.

Endringen er en utvidelse av retten til å søke om ambulerende stemming for velgere som er i isolasjon grunnet covid-19. Disse velgerne kan søke på lørdagen og søndagen før valgdagen, og frem til kl. 10.00 på valgdagen. Ambulerende stemming kan foregå alle dagene. 

Velgere i karantene

Velgere i karantene på grunn av covid-19 kan ikke avgi stemme i de ordinære valglokalene på valgting.

Velgere i karantene som følge av covid-19 kan etter søknad til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen.

Disse velgerne kan søke på lørdagen og søndagen før valgdagen, og frem til kl. 10.00 på valgdagen. Ambulerende stemming kan foregå alle dagene.