Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Stortingsvalget og sametingsvalget i 2021

Klikk for stort bildeValgdagen

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er 13. september.

Kommunestyret i Ørland vedtok 17.09.2020 at Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 gjennomføres med 2-dagers valg, søndag 12. september og mandag 13. september 2021.

Søndagsvalget gjennomføres kun ved 2 av kommunens stemmekretser, Bjugn og Brekstad stemmekretser søndag 12. september kl. 13.00 – 18.00.

Stemmestedenes åpningstider for forhåndsstemming og stemming på valgdagene for den enkelte krets vil bli annonsert medio mars.

Se hele saksframlegget 

Ørland kommune har følgende stemmekretser:

Krets 01 Lysøysund (Fagerenget Montessorriskole)

Krets 02 Vallersund (Vallersund oppvekstsenter)

Krets 03 Oksvoll (Eidsvoll forsamlingshus)

Krets 04 Bjugn (Bjugnhallen)

Krets 05 Brekstad (Yrjar - Ørland kultursenter)

Krets 06 Opphaug (Aktivitetsbygget Opphaug skole)

Krets 07 Storfosna (Storfosna vel)

 

Tidligstemmer / Forhåndsstemming

Tidligstemmer kan avgis fra 1. juli.

Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 10. august - mer info kommer medio mars.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Valgkortet blir digitalt