Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Møteplan 2020 - politiske styrer, råd og utvalg

Møteplan 2020
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Administrativt ansvarlig
Kommunestyre  30 13 26 30 14 25   27 17 29 19 10 Rådmann/Ordfører  
Formannskap 14
28
11
25
10
24
14
28
12
26
 9 
23
  11
25
 8
22
13
27
10
24
 8 Rådmann/Ordfører
Administrasjonsutvalg   11     12        8   10   Rådmann/ Kommunalsjef Organisasjon og utvikling
Kontrollutvalget i Ørland 10 21   17   12   21 25   6 11 Rådmann/Ordfører
Kontrollutvalget for alkoholloven     10                   Rådmann/Ordfører
Klageutvalget                         Rådmann/Ordfører
Utvalg for Samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk 21     21   16     15     1 Kommunalsjef Samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk
Planutvalg 21
28
 

3
31

  5

2
23

  25 22 20 17 15 Kommunalsjef Samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk
Landbruksnemnd                         Kommunalsjef Samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk
Utvalg for Helse og familie 20                       Kommunalsjef Helse og familie
Utvalg for Oppvekst og utdanning                         Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Ungdomsråd 13 03   20   15     07   09   Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Utvalg for Næring, arbeid og kultur                         Kommunalsjef Næring, arbeid og kultur
Eldreråd 15 05   22   10     02   04   Kommunalsjef Næring, arbeid og kultur
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16 05   22   10     02   04   Kommunalsjef Næring, arbeid og kultur
Legatstyret for kommunens legater                         Rådmann/Ordfører
Fondsstyre Næringsfond og RDA-midler                         Rådmann/Ordfører
17. mai utvalg                         Rådmann/ordfører
Valgstyret                         Ordfører

09.-10 januar                   Trøndelagsmøtet 2020 (Scandic Hell)
17.-21. februar                  Vinterferie
06.-13. april                     Påske
01. oktober                      FN`s Internasjonale Eldredag (arrangement ved Eldrerådet?)
05.-09. oktober              Høstferie