Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Informasjon vedrørende bruk av idrettsanlegg

Klikk for stort bilde Føringer fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) er til enhver tid gjeldende for alle idrettsanlegg i Ørland kommune.
Oppstart av aktivitet på uteanlegg må godkjennes av Ørland kommune.
All aktivitet må omsøkes med beskrivelse av aktivitet og vedlagt ROS-analyse. Kun organisert aktivitet kan godkjennes.
Ansvarlig bruker av anlegg må selv vurdere tiltak for å ivareta smittevern og ha en plan for hvordan aktiviteten gjennomføres. Dersom aktivitet medfører at man går utenfor dette kan ikke aktiviteten gjennomføres.
Kommunen vil kreve en søknad om aktivitet, med en vedlagt ROS-analyse for aktivitet for aktuelt anlegg, slik at iverksatte smitteverntiltak ivaretas.
Søknaden skal inneholde en kontaktperson for den enkelte organisasjon/lag og som da har ansvar for å koordinere søknader internt i sin organisasjon evt i samarbeid med andre innenfor samme idrettsgren.
Søknad sendes: OPS@orland.kommune.no.
For spørsmål ta kontakt på Beredskapstelefon 915 21 483.