Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Informasjon til alle foreldre/foresatte om skolestart

Klikk for stort bilde Torsdag 7. mai kom endelig den gledelige beskjeden om at alle skoler skal åpne igjen fra 11.mai og det er vi veldig glade for. Nå er det mange både unge og voksne som står og tripper for å møte hverandre igjen og i neste uke er tiden kommet.

 

Det blir nødvendigvis ikke skoledager helt som vi er vant til fra tidligere. I tiden framover blir det mer uteskole og mindre klemming. Men så langt det lar seg gjøre, legger vi til rette for at elevene skal få en mest mulig normal skolehverdag. Alle har ofret noe i disse lange ukene hvor skolen har vært stengt, men vi har også fått ny innsikt og kunnskap som vi skal ta med oss videre.

Det er trygt for barn og unge å gå på skolen, og for å begrense smitten må vi gjennomføre flere tiltak:

  • Vaske hender og fortsette gode rutiner for håndvask
  • Ha godt renhold
  • Vaske utstyr jevnlig, som for eksempel nettbrett og tastatur
  • Være ekstra mye ute, også i vanlige skoletimer og på SFO
  • Ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • Holde god avstand til hverandre
     

Inndeling i kohorter

Elevene vil bli delt inn i kohorter, dvs en fast gruppe med elever og lærere. Dette er et tiltak for å lette arbeidet med smittebegrensning og eventuell sporing av smitte hvis det skulle oppstå.
En kohort tar utgangspunkt i skolens eksisterende klasseinndeling, antall elever på trinnet og norm for lærertetthet.
Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter og i en kohort kan elever og ansatte omgås og være sammen. Det å holde 1 meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt er et av de sentrale smittevernføringene vi må følge.

Informasjon fra den enkelte skole

Vi ser at enkelte av skolene våre må bruke eksterne lokaler for å kunne ivareta smittevernrådene på en god måte. Det krever mer organisering og praktisk tilrettelegging og vil nok medføre at noen elever må starte en dag eller to senere. Nærmere informasjon om dette kommer fra den enkelte skole. Målet er at så mange som mulig begynner på mandag og at alle er på plass innen onsdag i uke 20.

Skoleskyssen

Skoleskyssen byr også på noen utfordringer i og med at nasjonale smittevernregler for transport innebærer at elevene kun kan sitte på annethvert sete. Dette vil bli løst med at ungdomstrinnet ved Botngård skole forskyver dagen med 1 time, dvs begynner 1 time senere og holder på 1 time lengre. De øvrige skolene fortsetter med ordinær skoletid. I tillegg må alle elevene huske å holde god avstand når de står i busskø og går på og av bussen.

Fortsatt fokus på smittevern

Alle ansatte har fått opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak i tråd med de nasjonale smittevernveilederne for skole.
Samtidig er det viktig at dere foreldre aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene på hjemmebane og i barnas fritid også.
Oppvekstsektoren jobber i nært samarbeid med skolehelsetjenesten, kommuneoverlegen og renholdspersonalet om oppfølging av smitteverntiltakene.

Det har vært krevende tider for oss alle og vi er veldig glade for det fine samarbeidet vi har hatt og vil ha med dere foreldre. Jeg vil også nytte anledningen til å takke alle elever og medarbeidere i oppvekstsektoren for den formidable innsatsen som har vært lagt ned i tiden siden 12. mars.

En trygg skolestart for alle elever er ikke mulig uten innsatsen, tålmodigheten og bidraget som alle gir i den nasjonale dugnaden. Dette skal vi klare sammen!

Nå håper vi på nye, friske og gode skoledager for alle fram mot sommerferien.

Lykke til med skolestart og velkommen tilbake.

Vennlig hilsen
Magdele Presthus Johansen
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning