Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Informasjon til alle foreldre/foresatte for elever i 1. - 4. klassetrinn

Klikk for stort bildeMandag 27. april åpner skolene i Ørland kommune igjen for elever i 1. - 4. klassetrinn. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern og de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Regjeringen har lagt fram en smitteveileder som gir råd og føringer til skoler på barnetrinnet i drift under koronavirusutbruddet våren 2020. Det betyr at arbeidet med å gradvis starte opp skolene igjen, er i gang fra mandag 27.april.

Gode rutiner
På skolen vil vi være spesielt opptatt av å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask, ha godt renhold, vaske utstyr som f.eks. nettbrett jevnlig, være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO, ha undervisning og samlinger i mindre grupper og holde god avstand til hverandre.

Hjemme ved sykdomsfølelse
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Barn med luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skole/SFO - er man i tvil, så ta kontakt med behandlende lege. Avklaringer i forhold til sykdom og tilstander innen risikogruppa må også gjøres hos behandlende lege.

Ordinær åpningstid
Skole og SFO vil ha ordinær åpningstid og det er oppmøteplikt for 1. - 4.trinn på skolen fra mandag 27. april. Vi ønsker at foreldre helst ikke blir med inn på skolen eller i garderoben av smittevernhensyn. Oppvekstsektoren har etablert et samarbeid med kommuneoverlegen, leder for helsesykepleierne og renholdstjenesten slik at kravene til utvidet renhold og smittebegrensning blir ivaretatt best mulig. Det er også gjort tiltak i samarbeid med helsesektoren med et smittevernkurs som alle ansatte skal gjennomføre før oppstart.

Smittevern på skoleskyss
Når det gjelder skoleskyss så er det dialog med AtB om å få på plass gode smittevernrutiner. Det kan bety at elevene må sitte med minst ett setes mellomrom og at elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen. Hyppig berørte flater i bussen rengjøres daglig.

Her finner du informasjonsskriv fra AtB om smittevern på skoleskyss fra mandag 27. april! (PDF, 187 kB)

Har du konkrete spørsmål knyttet til barns hverdag på skolen/SFO, tar du kontakt med skolen din. I forbindelse med oppstarten, er det også en bemannet beredskapstelefon tlf. 915 21 483 som vi gi deg svar på spørsmål vedrørende korona, smittevern og skolestart.

Godt samarbeid
Det er krevende tider for oss alle og vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med foreldre. En trygg skolestart er ikke mulig uten at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden og følger rådene som blir gitt. Uten innsatsen og bidragene fra dere foreldre hadde vi ikke greid å oppfylle smittevernveilederens krav. Smittevernveilederen for 1. - 7. trinn finner du her.

Lykke til med oppstart og velkommen tilbake på skolen igjen. Vi gleder oss!

Vennlig hilsen
Magdele Presthus Johansen
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning