Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden.

Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom.

Fosen renovasjon 

Les mer om ryddeaksjoner og koronaviruset på holdNorgerent.

STØTTE TIL NÆRINGSFORENINGER OG LOKALE BEDRIFTER - COVID 19
Kopparn utvikling AS har avsatt kr 1.000.000,- til en støtteordning for
lokale bedrifter i Ørland kommune, som ikke drar nytte av andre
støtteordninger.

Les hele nyhetsbrevet (PDF, 347 kB)

Retningslinjer for Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) 2020 (PDF, 264 kB)  

 

Bedriften søker om produksjon av 10 000 tonn fiskemel og 10 000 tonn fiskeolje. Råstoffet kommer fra Grøntvedt Pelagic AS.

Det søkes om 300 døgn pr år og 24 timer pr døgn. Avløpet skal føres inn i Grøntvedt Pelagic AS før den går ut i Bjugnfjorden på 35 meters dyp.

Fylkesmannen ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 10. juni 2020.

Søknad om produksjon av fiskemel og fiskeolje 

Vedlegg 1 Situasjonskart 

Vedlegg 2 Plassering av bygning 

Vedlegg 3 og 4 Skjematisk fremstilling av prosessen og innsatsstoffer 

Vedlegg 5 Risikoanalyse ytre miljø 

Vedlegg 6 BAT erklæring 

Vedlegg 7 Miljøundersøkelse for Uthaug 

Vedlegg 8 Renseanlegg med oversikt over innløps- og avløpsrør

Vedlegg 9 spredningsanalyse for røykgass og lukt 

Vedlegg 10 Tiltak mot diffuse utslipp 

Kopparn utvikling AS har avsatt kr 1.000.000,- til en støtteordning for lokale bedrifter i Ørland kommune, som ikke drar nytte av andre støtteordninger.

Kopparn Utvikling AS, Ørland kommune, Bjugn næringsforening og Ørland næringsforum har samarbeidet med å utarbeide retningslinjer/kriterier for ordningen. Næringsforeningene bistår Kopparn Utvikling AS med forberedende saksbehandling basert på utarbeidede kriterier.

Alle bedrifter behandles likt uansett medlemskap i næringsforening. Kopparn Utvikling AS forestår tildeling av støtte.

Dette er en midlertidig ordninger som avvikles når den negative effekten av Corona-krisen avtar.

Ordinære utviklingsprosjekt faller ikke inn under denne ordningen, og henvises til andre nasjonale og regionale støtteordninger.

Ordningen skal ikke virke konkurransevridende. 

Torsdag 7. mai kom endelig den gledelige beskjeden om at alle skoler skal åpne igjen fra 11.mai og det er vi veldig glade for. Nå er det mange både unge og voksne som står og tripper for å møte hverandre igjen og i neste uke er tiden kommet.

Det vil bli åpnet for at våre beboere på Ørland Sykehjem, avdeling Blå kan ta imot korte besøk i hallen ved inngangspartiet i begrenset omfang.

Dette gjelder fra 12.05.20

  

Om morgenen den 9. april 1940, våknet det norske folk opp til en ny virkelighet. Norge var i krig. Og den skulle komme til å vare i fem lange og vonde år.

Digitalt festmøte du kan følge fra din egen stue og korpsmusikk utvalgte steder er noe av programmet for årets markering av nasjonaldagen i Ørland kommune.

På grunn av coronasituasjonen er servicetilbudet for høreapparat dessverre redusert. Dette gjelder alle onsdager mellom kl. 08.30 – kl. 11.30.

Pasientene bes ringe til poliklinikken for timebestilling av service, og ikke møte opp uten avtale.

Ring: 72514116 for timebestilling av service-time.