Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Ørland kommunes infoside om koronavirus  

Coronavirus information in other languages          

Trenger du å bestille koronatest: Her finner du fremgangsmåten!        

Arbeidsgivere med spørsmål knyttet til korona/Covid-19 kan sende e-post til: ops@orland.kommune.no.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Fra mandag 23. november til og med fredag 27. november vil det bli avganger og landinger med F-35 til alle døgnets tider ved Ørland flystasjon. 

Trondheim kommune har vedtatt at det er påbudt å bruke munnbind på buss, trikk og båt når du reiser i eller til og fra Trondheim mellom kl. 07:00 og 09:00 og kl. 14:00 og 17:00, samt når det ikke er mulig å opprettholde 1 meter avstand.

Ørland kommune følger de nasjonale retningslinjer i forhold til aktiviteter inkludert idretts- og kulturarrangementer. Men noen nærliggende kommuner opplever økt smitte per idag og på bakgrunn av dette presiserer Ørland kommune følgende: 

Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. 

Air Leap innfører korona-tilpasset rutetabell. Færre avganger, men direkterute Ørland – Oslo.

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig både å feire og møtes dersom vi følger råd og restriksjoner.

Kommunestyret har, i møte 29.10.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde, PlanID 50170149. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift, samt å legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg og oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet, Oddmund Groven AS.

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

På bakgrunn av nye nasjonale tiltak for å begrense smitte av covid-19 utsettes det planlagte møtet med næringslivet 10. november.

Ørland kommune ber alle innbyggere bli med på en ekstra felles innsats for å redusere faren for spredning av koronaviruset.