Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Kommunen har helsetelefon for spørsmål om egen helse der du får snakke med en sykepleier:
tlf. 947 88 545 er betjent mellom kl 09.00 -18.00 
Kommunen har også egen beredskapstelefon, nummeret er 915 21 483.

Ørland kommunes infoside om koronavirus  

Coronavirus information in other languages                   

I nyhetsmedia handler det meste om koronaviruset denne våren. Desto viktigere er det at du og jeg tar vare på vår egen fysiske og psykiske helse. Det mangler ikke på muligheter, men som ellers i livet må vi gripe tak i mulighetene!
Vi er alle del av en nasjonal dugnad for å begrense spredningen av koronaviruset. Ørland kommune vil på samme måte oppfordre alle innbyggere til å ta del i en lokal dugnad for å sikre best mulig helse!

En krevende periode for næringslivet.


Dagliglivet i Ørland er snudd på hodet og næringslivet møter en helt ny hverdag i tiden framover. Enkelte bedrifter har sett seg nødt til å ty til permitteringer, noen har utfordringer med folk i karantene og en del har forbud mot drift. Felles for næringsdrivende er at de alle er bekymret for fremtiden for sin bedrift og sine ansatte.

Les hele nyhetsbrevet (PDF, 423 kB) 

 Føringer fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) er til enhver tid gjeldende for alle idrettsanlegg i Ørland kommune.
Oppstart av aktivitet på uteanlegg må godkjennes av Ørland kommune.
All aktivitet må omsøkes med beskrivelse av aktivitet og vedlagt ROS-analyse. Kun organisert aktivitet kan godkjennes.
Ansvarlig bruker av anlegg må selv vurdere tiltak for å ivareta smittevern og ha en plan for hvordan aktiviteten gjennomføres. Dersom aktivitet medfører at man går utenfor dette kan ikke aktiviteten gjennomføres.
Kommunen vil kreve en søknad om aktivitet, med en vedlagt ROS-analyse for aktivitet for aktuelt anlegg, slik at iverksatte smitteverntiltak ivaretas.
Søknaden skal inneholde en kontaktperson for den enkelte organisasjon/lag og som da har ansvar for å koordinere søknader internt i sin organisasjon evt i samarbeid med andre innenfor samme idrettsgren.
Søknad sendes: OPS@orland.kommune.no.
For spørsmål ta kontakt på Beredskapstelefon 915 21 483.

På den kommunale parkeringsplassen ved Ørland kultursenter, Brekstad er det hensatt 4 biler som har stått der lenge og framstår som eierløse.

Bilene som er av type Volvo, Renault, Volkswagen og Toyota vil bli fjernet av Ørland kommune og gå til opphugging den 4. mai 2020 hvis ikke eierne av bilene fjerner disse før denne datoen.

Som følge av koronaviruset og innførte smitteverntiltak kreves det omfattende endringer i enkelte tjenester til brukere. Blant annet får dette påvirkning for aktivitetstilbud, sosial deltakelse og besøk.   

Vi er i en underlig tid, hvor skoler og barnehager er stengt og mange familier er i en situasjon de ikke har vært i før.

Du kan melde din interesse for å være meddommer i perioden 2021-2024

Frist for å melde din interesse: 30. april 2020

Ørland kommune skal velge følgende meddommerutvalg for perioden 01.01.21 - 31.12.24, innen 1. juli 2020:

· Meddommere til lagmannsretten

· Meddommere til tingretten

· Jordskiftemeddommere til jordskifteretten

Meddommer: Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt en til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Mer informasjon finner du på https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Hvem kan bli meddommer? Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

· Folkeregistrert i Ørland kommune

· Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021

· Snakker og forstår norsk

· Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene

· Meddommere skal være vanlige kvinner og menn

· Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Mer informasjon finner du på nettsidene til Norges domstoler: https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Er du interessert? Forslag på meddommere kan sendes til Ørland kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no Oppgi navn, fødselsdato, yrke, stilling, telefon og e-postadresse.

 

 

Torsdag 2. april klokka 09.00 starter direktesendingen fra det første kommunestyremøtet i Ørland kommune som gjennomføres i et «digitalt møtelokale».

Det er spesielle tider også i byggebransjen, men dyktige fagfolk med fornuftige tiltak og alternative løsninger bidrar til god framdrift.