Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Skoleskyssen for elever i Ørland kommune kan bli rammet av streik fra og med lørdag 26. september.


Vannavstenging planlagt på Tarva torsdag 24. september klokken 07.45 til klokken 17.00.

Det kan forekomme misfarging av vannet etter avstengingen. Tapp ut vann i en utekrane og rengjør silene, etter at vannet er satt på igjen. Dere bør tappe vann, til dagens forbruk. Vi beklager ulempene dette medfører. 

Spørsmål kan stilles til 91840828 .

Leveransen av vaksine som er forventet i siste del av oktober blir forbeholdt pasienter i risikogrupper.

Med bakgrunn i den nåværende situasjonen i forhold til korona i Ørland kommune blir det åpnet opp for at pasient/beboer kan være med sine nærmeste pårørende på bilturer og besøk i hjemmet. Nasjonale føringer for besøk i helseinstitusjoner opprettholdes med de nødvendige smitteverntiltak og begrensninger som før.

Vi vil fortløpende evaluere, og foreta justeringer ved behov. Dersom den lokale smittesituasjonen og nasjonale anbefalinger endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan bli endret på kort varsel.


I forbindelse med bygging av gangvei på sørsiden av Alf Nebbs gate i Bjugn er det nødvendig å stenge deler av Alf Nebbs gate ihh til vedlagte skiltplan for biltrafikk.

Stengingen vil skje fra og med 14. september kl. 17:00.

Stengingen forventes å vare ca 1 uke.

Myke trafikanter kan benytte gangveien på nordsiden av gata.

 

 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

  

 Årets trimkonkurranse for barn og unge (1. -10. trinn) i Ørland, «sommeraksjon 2020», er nå ferdig. Turområdene har vært godt besøkt.

  

 

 

 

 

 

Kan jeg bruke barnevakt. Bør jeg i det hele tatt planlegge en reise, og hvor kan jeg da eventuelt legge turen?


 

Fra 01.08.20 har regjeringen innført en ordning som gjør SFO billigere for elever på 1. og 2. trinn i husholdninger med lav inntekt.

Moderasjonsordningen skal sikre at ingen husholdninger/ familier med elever på 1. og 2. trinn skal betale mer enn 6 % av husholdningens inntekter for en SFO – plass.

Inntektsgrensa for å få redusert foreldrebetaling i 20 / 21 er:

For 100% er maksgrensa:                     kr 513 333,-
For  80% er maksgrensa:                      kr 458 333,-
For  60% er maksgrensa:                      kr 385 000,-
For  50% er maksgrensa:                      kr 311 700,-

Selvangivelsen for siste år må legges ved søknaden.

 

Søknadsfrist for reduksjon er den 20. i måneden før evt. innvilgelse.

Vedtak gjøres gjeldende fom måneden etter søknaden og ut juni måned inneværende skoleår.

 

For spørsmål ta kontakt med Wenche Olden Moen, wenche.olden.moen@orland.kommune.no, tlf 41454765.

 

    

Ved forkjølte barn gjelder følgende retningslinjer fra og med 27.08.20: