Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Spør oss: Telefon:  72 51 40 00 eller postmottak@orland.kommune.no 
Spør oss på nett:  Facebook Du kan sende post sikkert til Ørland kommune via eDialog

Besøks- og postadresse: 
Ørland rådhus, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
Kontonummer: 42125921730

Fakturaadresser:
Benytt EHF til: 
Ørland kommune
org. nr 921 806 027
Roret KF (Ørland Kultursenter) org.nr 993 091 472 (kultur, bibliotek, kino, idrett)
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS,
org.nr. 997 104 552

Dersom du kun kan sende som papirfaktura sendes den til Ørland kommune, eller Roret KF eller FBRT IKS, Fakturamottak, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn. 

Kommunedirektør Emil Raaen
tlf. 917 60 241
Assisterende kommunedirektør Marit Knutshaug Ervik
tlf. 916 44 108
Webansvarlig: Emil Raaen

Kommunestyrevalget 2019 – melding om oppføring på partiliste

Klikk for stort bildeDet er i løpet av april sendt ut melding pr brev til alle listekandidater som er satt opp på partiliste til høstens kommunestyrevalg.

Hver og en av dere som har fått brev fra kommunen vedrørende dette har noen rettigheter og plikter.

Rett til å kreve seg fritatt fra valg til Kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4):

               

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller

valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

 

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

 

 

Dersom du vil gjøre gjeldende en av de fritaksgrunnene som er nevnt ovenfor, må du melde dette skriftlig til valgstyret innen 30. april 2019 ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

 

Krav/erklæring om fritak kan sendes via brev eller epost. Eventuell e-post sendes til postmottak@orland.kommune.no

 

Dersom krav om fritak ikke er kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har du mistet retten til å kreve deg fritatt.

 

 

 

Klikk for stort bildeVennlig hilsen

Britt Brevik

Leder Infotorget

 

Mob: 928 56 648 / 72 51 40 00

www.orland.kommune.no

Nyheter fra Ørland kommune

Hva skjer i Ørland?

torsdag 25. juni 2020

AVLYST - Trio'n Slank Bakfra - Stykkevis og helt 7

- Ørland kultursenter

fredag 26. juni 2020

AVLYST - Trio'n Slank Bakfra - Stykkevis og helt 7

- Ørland kultursenter

lørdag 27. juni 2020

AVLYST - Trio'n Slank Bakfra - Stykkevis og helt 7

- Ørland kultursenter